Co léčí

Uvědomění jak fungují energie od

ABSOLUTNÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

Co léčí

V mém MATRIXU HÁBSOLÚTE si všechny součástky, látky, materiály, věci i bytosti mezi sebou vyměňují energie při interakcích. 

Pokud je něco negativně nabité, při interakci vybíjí. Pokud je něco pozitivně nabité, při interakci nabíjí. 

V přírodě je mnoho jedů, které jsou toxické a vybíjejí tkáně masívně, pokud se s nimi setkáte. Na ně je potřeba dát pozor. Existuje také negativně nabité záření, které je potřeba měřit a distancovat se od něj.

Co to vlastně znamená LÉČIT? 

To záleží na tom z jaké příčiny je lidská tkáň nemocná. 

Pokud je nemocná z důvodů obsahu toxických látek, léčením je detoxikace od těchto látek, tedy čištění od jedů. Pokud je tkáň nemocná v důsledku negativního záření (radioaktivita, radon, elektrosmog...), léčením je odstranění či odstínění zdroje záření, pokud to jde, nebo přemístění se z oblasti nebezpečného záření jinam. Pokud je tkáň nemocná v důsledku napadení nějakým parazitem (to může být parazit vyšší, ale i nižší  - tasemnice, škrkavka, roup, trichinella, améba, salmonella, toxoplasmóza, borrelie, bakteriální nákaza, virus, plíseň), pak je léčením podání takové látky, která parazita zabíjí, tedy podání antiparazitika, a zároveň změna prostředí, ve kterém se parazit již nemůže množit, tedy změna kyselého prostředí na prostředí neutrální či slabě zásadité. Pokud se v těle vytvořil útvar, který utlačuje orgány a je třeba ho chirurgicky odstranit, léčením je chirurgická operace nežádoucího útvaru. V tomto případě by mělo být pravidlem odstranit pouze nemocnou tkáň a neodstraňovat preventivně tkáň zdravou. Někdy může být příčinou onemocnění kumulace metabolického odpadu, který tělo nedokázalo strávit a uložilo si jej do tkání. V tomto případě je léčbou rozpuštění metabolického odpadu změnou stravy, pohybem a konzumací přírodních rozpouštědel metabolického odpadu (sem počítám i dietu k odstranění nadměrných tukových zásob).

Další příčinou může být blokace nervového či cévního zásobení tkáně špatným postavením páteře.

Poslední příčinou vašeho onemocnění nebo skutečnost, že nemůžete navázat uspokojivé vztahy, může být vaše přestupování MÝCH MORÁLNÍCH ZÁKONŮ, což se děje zejména když přestupujete zákony svaté sexuality a slušného a poctivého vzájemného chování. 

V takovém případě pomáhá jako léčba uvědomění a pokání z vašich hříchů.

Jelikož se ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST vykonávaná BOŽÍMI MLÝNY utváří více jak 6000 let existence lidské společnosti, ne všechna onemocnění nebo skutečnosti, že se vám nedaří v životě navazovat uspokojivé vztahy, jsou nyní důsledkem přestupování MÝCH MORÁLNÍCH ZÁKONŮ. 

Bude tomu ale v nejbližší budoucnosti, programy se usilovně vytvářejí. 

BOŽÍ MLÝNY jsou pocitový plasmový stroj, 

který se vyvíjí, neboť se musí složitě tisíce let programovat lidskou zkušeností. 

BOŽÍ MLÝNY snímají citlivě veškeré frekvence vašeho uvažování a zamýšlení, vyjadřování a postojů srdce a jsou postupně schopny vyhledávat zločince už podle jeho záměru (tzv. zločin v počinu), a to ještě dříve než jakýkoli zločin spáchá. Doba, kdy BOŽÍ MLÝNY nedovolí žádný zločin spáchat, je tady. 

ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST přichází na planetu Zemi. Proto se vyplatí seznámit se se vším, co vám odebírá životní jednotky a co je přidává. Každý zločin na ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁKONU je spravedlivě ztrestán a pokud se to nestihne ve fyzické realitě, trestá se v říši následující, kam odchází váš duch po smrti těla.

Viz. PEKLO, GEHENNA, ABYSS a TARTAROS.

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že člověk je bytost energetická a že energetický náboj s sebou nese každý zážitek, který máme s prostředím, s myšlenkou, se slovem, s emocí a pocitem z věcí a lidí okolo nás.

Každé lidské slovo nese na sobě energetický náboj a v MATRIXU je nakódováno, že 

pozitivní náboj s sebou nese mluva spisovná a uctivá. 

Každé vyslovené nespisovné slovo odebírá životní jednotky jak mluvčímu, tak posluchači, a to přímo ze srdce. Pokud slovo nespisovné pouze čtete mentálně, neškodí tolik na srdci, ale způsobuje energetické minizkraty v mozku, které mohou vést do mozkové mrtvice.

Tedy mluva může nabíjet i zabíjet a proto se nutné si na ni dávat více než obvyklý pozor. V současné době se nespisovně mluví i z médií a silně se tím všichni vybíjíte ze životních jednotek.

Pozitivní náboj s sebou nesou slova děkuji a prosím. Pokud děkujete a prosíte či uctivě žádáte, nabíjí vás to v oblasti dutin a nosu a snižujete si náchylnost k rýmám a zánětům dutin. Pokud se uctivě vyjadřujete, nabíjíte se v oblasti krku. Pokud vám někdo slovně ubližuje, a to i nevyslovenou myšlenkou, vybíjí vás to v oblasti hlavy a krku a můžete mít sníženou imunitu na záněty horních a dolních cest dýchacích. 

Proto se obklopujte lidmi, kteří vás milují 

a chovají se k vám uctivě. Vyhýbejte se všem lidem, kteří si vás neváží.

Neustálé zklamávání se ve vztazích vytváří v těle kyselé pH, které je nebezpečné z hlediska množení parazitických organismů, kteří ke svému růstu kyselé nebo toxické prostředí potřebují. Kyselé pH vytvářejí také toxické látky v těle a metabolický odpad, který jste nestrávili, neboť jste jedli příliš mnoho nevhodného jídla (vařená strava, maso, nasycené tuky, příliš mnoho jednoduchých sacharidů). Jakýkoli zdravotní problém výrazně zlepšuje řádně rozmělněná syrová strava, pokud nemáte na ni autoimunitní reakce v trávící soustavě.

Myšlenka s sebou nese energetický náboj a proto se vyvarujte dvou chyb v léčbě. 

Jednou je léčení proti vůli nemocného, protože nelze nastolit stav léčení, pokud léčbu blokuje nesouhlas. To je i důvod proč tak funguje placebo. Pokud vezmete lék, který je placebem, pomůže vám myšlenka, že něco léčí, přestože to má neutrální náboj a účinek. Pokud vezmete jed a budete si myslet, že to léčí, tak nikdy nepřebijete fakt, že jste vzali jed. Dříve či později vám jed uškodí a bude jedno, zda jste věřili, že jed léčí. V současné medicíně se používá velké množství jedů (viz příbalové letáky s negativními účinky léků) a tvrdí se o nich, že léčí. Ale pamatujte si zásadu, že jed nikdy neléčil, neléčí a léčit nebude

Pokud vám někdo tvrdí, že jed léčí, je to zločinec, 

a to bez ohledu na jeho titul.

Klasičtí lékaři skládají Hippokratovi přísahu, že nepodají žádný jed, a přesto předepisují obrovské množství léků s mnoha negativními účinky. 

Pokud má něco negativní účinky i v doporučované dávce, je to jed. Opakuji, že 

JED NELÉČÍ, ALE JED ZABÍJÍ.

Myšlenka, že je něco nevyléčitelné, také zabíjí. 

Naděje totiž léčí, protože je pozitivně energeticky nabitá. Doporučuji vám věřit ve vyléčení a hledat cesty jak se léčit do posledního dechu, protože je to lepší, než propadnout beznaději, která zabíjí.

Když budete hledat způsoby vaší léčby, nejprve si uvědomte možné příčiny vašeho onemocnění. Projděte si detailně možnosti, které by to mohly být:

TOXICKÉ LÁTKY

TOXICKÉ ZÁŘENÍ

PARAZITÁRNÍ NÁKAZA

KYSELÉ PROSTŘEDÍ V TĚLE

METABOLICKÝ ODPAD VE TKÁNÍCH

Jak můžete spolehlivě zjistit, že máte ve tkáních toxické látky? Nejspolehlivější cestou je dojít si na biorezonanční prohlídku tkání na lékařsky certifikovaném přístroji Sensitiv Imago 530. Tento přístroj měří spolehlivě i parazitární nákazu ve tkáních i pH. 

Čím větší je zátěž toxických těžkých kovů v organismu, tím vyšší je vodivost tkání pro nebezpečná záření. 

Proto si detoxikací od toxických látek pomůžete i částečně od negativního ozáření. Toxické látky také mění pH v těle směrem do kyselosti a jsou živným prostředím k množení parazitických organismů. 

Proto je detoxikace od toxických látek nejdůležitějším krokem, který byste měli udělat směrem k vyléčení z jakékoli choroby.

Abyste se ujistili, že nejste zasaženi toxickým zářením, měli byste si detailně projít web specialisty na elektrosmog pana Pokorného. Najdete zde rady jak se vyhnout elektrosmogu v domácnosti a můžete si dát přeměřit, zda nejste zasaženi elektrosmogem v místě, kde nejčastěji pobýváte.

Abyste se ujistili, že si nestřádáte hřích v mozkových cévách lhaním, začněte pracovat na své poctivosti. Člověka jsem koncipoval tak, že má v každém orgánu ve svém matrixovém těle  (není vidět fyzickýma očima) energetickou kotuli. Ta se otáčí dvěma směry. Pravotočivě do života a levotočivě do smrti, což dělá infarkty, mrtvice, embolie a trombózy. Kotuli má každý orgán a vybíjí ho výše uvedené skutečnosti (toxické látky, toxické záření, parazit, kyselé pH, metabolický odpad) a potom negativní energie myšlenek, slov a dopad činů na pocity a emoce člověka. Z toho je vám jasné, že léčí úsměv, vhodný smích (nikoli posměch), vtip. 

Léčí pravda a zabíjí lež.

Pokud mnohonásobně krát opakujete lež, nikdy se nestane pravdou a zabíjí energeticky tolikrát, kolikrát je vyslovena a kolikrát je přijímána. To platí i pro vadné výroky, které popisují skutečnosti nesprávně, nedokonale, nedostatečně popisně, nedostatečně přesně.

Pro dlouhověkost člověka je zásadní znát pravdu o svém původu a celou historii lidstva, a to přesně. 

Lidé si tyto informace měli předávat poctivě a řádně, aby všichni věděli odkud pocházejí a co je účelem jejich existence. Tyto informace se žel člověku poztrácely v čase a nyní obrovská spousta z vás věří nesmyslu, že jste vznikli evolucí. Jiní zase věří, že jste vznikli z Adama a Evy a že vaši prarodiče byli vyhnáni z ráje a prokleti Bohem. Pravdou není ani jedna z těchto báchorek. Brzy přijde čas, kdy vám váš původ osvětlím, zatím vám musí stačit, že lidské tělo mužské i ženské bylo stvořeno z minerálního roztoku plasmovými generátory naší řídící říše ve velké pyramidě v dnešní Gíze v coffinech, které byly poté zakopány hluboko pod pyramidálními komplexy. 

První lidé byli vyškoleni samotným 

ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM VŠEHOBYTÍ A LIDSTVA HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXEM 

a jeho pomocníky CHERUBÍNCI a začínali jako vědecko-technická vyspělá civilizace, která ovšem nedodržovala pravidla, která jim byla na začátku dána a tato civilizace skončila apokalyptickou potopou světa v roce 2370 př.n.l. Část lidstva byla zachráněna na obrovských archách, kterých bylo 24, a to společně se zvířaty, a rozmnožovala se znova po potopě za podmínek, které nebyly již tak příznivé jako před potopou. 

Před potopou se lidé běžně dožívali věku několik set let (maximum bylo 1000let, Adam například se dožil 930 roků), ale potom byla životnost člověka v BOŽÍCH MLÝNECH snížena na 120 let, protože se lidstvo rozmnožovalo velice rychle. Nyní stárnete a umíráte na základě pravidel nakódovaných do BOŽÍCH MLÝNů, která jsou zejména založena na zásadách, která vám v této stati komunikuji. Nejvíce vás zabíjí toxické látky a toxické záření, metabolický odpad a kyselé pH a parazitární nákazy. Nejvíce vás stárnou pravidla pravotočivosti, dále pravidla hygieny a úklidu domácnosti a zacházení s věcmi, která jsou v BOŽÍCH MLÝNECH nastavena na extrémně přísná a není možné je dodržet, protože byste se jejich dodržováním robotizovali, byli byste rigidní a frigidní a mohli byste zešílet. Vrásky vám vystřelují BOŽÍ MLÝNY, neboť jsou nastaveny na hierarchickou společnost, ve které se stárne a umírá do 120 roků. Kdybyste dodržovali všechna pravidla, která jsou v BOŽÍCH MLÝNECH nakódovaná, mohli byste odcházet do druhé říše na povolání, ale byli byste zestárlí na kůži, neboť se stárne na základě pravidel pravotočivosti, hygieny a úklidu, která lze dodržet jenom do určité míry, protože tato pravidla berou svobodu pohybu.

Pokud se vyjadřujete, snažte se vyjadřovat pocitově a popisně přesně. Nepřehánějte, nelžete, neuvádějte nepřesné časové či místní údaje. Pokud něco nevíte úplně přesně, uveďte, že si to myslíte, ale nevíte, abyste nelhali.

Jsme pravotočivé bytosti.

PRAVIDLA PRAVOTOČIVOSTI jsou velice důležitá a pokud je nedodržujete, odebírá vám to mnoho životních jednotek. Základem je souměrné používání pravé a levé ruky. Všechny děti se musí naučit psát levou rukou zleva doprava, pravou rukou se psát nesmí a proto je nutné dávat dětem tužky do levé ruky a učit je psát a kreslit levačkou. Dále je nutné vykonávat co největší množství činností levou rukou a pravou ruku zapojovat méně. Můžete si to zkusit tak, že si pravou ruku dáte do kapsy a zkusíte si co nejvíce činností dělat levou rukou. Otevírat dveře levou rukou, všechno brát nejdříve do levé ruky, psát levou rukou, krájet levou, nabírat na lžíci levou atd. Zkuste si dělat všechno obráceně, než jste dělali. Pokud vydržíte dělat co největší množství věcí levou rukou, budete u těchto činností zažívat malé orgasmické stavy.

Když myjete a otíráte věci, dělejte to levou rukou a pravotočivě. 

Zejména při úklidu můžete zapojovat více levou ruku a pravotočivé pohyby. 

Zásadou je dělat věci zleva doprava a zespoda nahoru. To platí i pro psaní písmen, které se budete muset všichni přeučit. Všechny národy, které píší a čtou zprava doleva, s tím musí ihned přestat, neboť si tím ničí mozek. Velkým problémem jsou webové stránky, které ubíhají doleva, musí se předělat, aby ubíhaly doprava.

Pokud se točíte na kolotoči, musí to být vždy pravotočivě, tedy po směru hodinových ručiček.

Více o léčení si povíme později.