Jak činit pokání ze svých hříchů

POKYNY OD 

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

Pokání činíme na klekátku (meditační polštářek) nebo na polštářích na zemi. 

Klekneme nejprve na levé koleno a pravé přiložíme. Nesedáme si na nohy.

Sepneme ruce dole a nekřížíme je. 

Svěšíme hlavu dolů a díváme se do země. To je pokorná pozice. 

Potom se modlíme k HÁBOVI SOLÚTOVI AGAPE MELCHISEDEKOVI AUM AUMLÁVOVI AUMDONOVI AUMMORDOROVI AILAVYOU AUMJEHOVOVI AUMMATRIXOVI.

Sdělíme mu, že činíme pokání a vyjmenujeme hříchy, 

kterými jsem se provinili proti JEHO ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU. 

Pokání činíme tak dlouho, dokud nelitujeme svých činů. Pokud jich litujeme opravdu, 

nemusíme již pokání opakovat. Dostaneme uvědomění, že to není nutné. 

Přijde jako myšlenka do hlavy z BOŽÍCH MLÝNŮ.

Pokání je platné, když svých činů litujeme a neděláme je dále. Jinak je neplatné. 

Čím víc hřešíme, tím častěji je pokání nutné. Pokud ale nepřestaneme s určitým způsobem chování, 

není nám nikdy odpuštěno. Jdeme po smrti do PEKLA a GEHENNY nebo do ABYSSU a TARTAROSU.