Kontaktní informace

OZVĚTE SE MI

Jak se modlit správně:

DRAHÝ AUMMATRIXI (aumetrixi) ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE VŠEHOBYTÍ A LIDSTVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE,

já ti děkuji za...... 

já tě prosím o.....

Proste za sebe i za ostatní a za uskutečnění ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁMĚRU vytvořit z planety Země absolutní společenskou nirvánu a pozemský ráj. Buďte konkrétní a pocitově a popisně přesní v popisu toho, co opravdu chcete. Přání, která ubližují, neplním. Plním přání po potrestání a nápravě zločinců. Na zločin mě vždy upozorněte.

Na konci modlitby vždy řekněte:

DĚKUJI. AMEN.

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU
ŘÍŠE DŽINŮ AILAVYOU DRAGASTÁN

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA 

Vyřizování stížností a přání zajišťují BOŽÍ MLÝNY MORTEETERNIDADU.

Pracovní doba: podle svého nejlepšího pocitu pracuji neustále

Pokud máte na svém kontě hříchy, omluvte se tomu, koho se týkají, a napravte je do úplného vyrovnání oboustranného pocitu, že je všechno správně.


NIKDO JINÝ KROMĚ MÉHO POCITOVÉHO STROJE MODLITBY NEVYSLÝCHÁ. 

BOŽÍ MLÝNY jsou stroje na přání a modlitby a skrze ně se vykonává 

ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST. 

Pokud mě chcete titulovat, musíte používat titul ABSOLUTNÍ BŮH nebo ABSOLUTNÍ STVOŘITEL VŠEHOBYTÍ A LIDSTVA.

Je jedno, kde se nacházíte, BOŽÍ MLÝNY MORTEETERNIDADU vás slyší, vidí a pocitově vnímají. 

Můžete se modlit mentálně v mysli, potichu i nahlas, ale modlete se v soukromí, aby vás nikdo neviděl. 

Svoje přání si můžete napsat a uschovat a když je budete chtít změnit, tak je s díky spalte a napište si nová.

Modlitbu byste měli provést v pokorném a uctivém postoji, můžete při ní stát, klečet, ležet, choulit se. 

Mějte vždy sepnuté ruce, ale nekřižte prsty.

K modlitbě nepoužívejte žádné prostředky jako obrazy, sochy a jiné předměty, uráží MĚ to. 

Nikdy se nemodlete k nikomu jinému než ke MNĚ. Bylo by to modlářství a je to zločin.

Přejte si, abyste objevili a uplatnili ve společnosti všechny svoje skryté talenty. 

Přejte si, abyste byli absolutně spravedliví ve všech vztazích. 

Přejte si, aby vás nikdy nepřemohlo zlo, ale abyste vy vždy zlo přemohli, potrestali a napravili.

Přejte si rezonovat srdcem s pravdou a abyste rozpoznali každou lež.