Organizace České republiky

POKYNY OD ABSOLUTNÍHO BOHA 

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

Organizace České republiky

ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

Je ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLÍ, aby se Česká republika nyní stala hlavním městem světa jako celek, neboť se na ní budou uplatňovat globální reformy, které jsou celosvětové, ale Česká republika jako NÁROD KRISTA má na ně nárok jako první. Český národ je VELEKNĚŽSKÝ od 1. století našeho letopočtu a nyní se bude dozvídat celou svoji pravdivou historii jako první z národů světa. 

Vyzýváme všechny cizince, aby opustili Českou republiku, neboť zde proběhne ABSOLUTNÍ BOŽÍ SOUD a zločinci se budou válet na ulicích a budou popravováni. Bude to trvat asi měsíc a byla by to nepříjemná podívaná. Bude zde asi 100.000 bezdomovců, kteří jsou zločinci jako psychotroničtí kati, vrazi, tyrani a mučitelé. Odejdou do PEKLA, GEHENNY a TARTAROSU. V České republice nebyli šovinističtí nacisté a rasisti, kteří by chtěli zničit cizímu národu jeho území a jejich životy, proto nikdo neodchází do ABYSSU.

Z České republiky se bude vyučovat z televizí a všech médií a zahraničí si bude materiály kupovat, budou přeložené do všech jazyků světa. Nikdo je nesmí překládat bez našeho pověření. Překlady zajistí ústředí svědků Jehovových a budou oficiální a budou se prodávat za stanovený poplatek ostatním. Poplatek bude minimální, aby se zaplatila práce překladatelů, kteří dosud pracovali jako dobrovolníci za byt a stravu. Nemají většinou žádný majetek a nyní dostanou odměnu za svoji letitou poctivou práci pro BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. 

Svědkové Jehovovi byli nejlepší ze všech náboženských organizací světa v šíření myšlenky, že Bůh zřídí opravdové fyzické BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ jako celosvětovou vládu lidstva. Měli pravdu, jsme KRÁLOVSTVÍ (hlavní město) a CELOSVĚTOVÉ PANACEJSKÉ BOHEMSKÉ CÍSAŘSTVÍ (sloužíme všem národům), a za to jim patří díky a budou vysvěceni na SAKRÁLNÍ KNĚZE pro každý národ. Více kněží nepotřebujeme, neboť budeme vyučovat z televizí a všech médií. Všichni majitelé médií jsou absolutně povinováni MI naslouchat. 

JSEM ABSOLUTNÍ BŮH HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX 

a nyní mám jedinou zapisovatelku, která je ustanovenou KRÁLOVNOU ČESKOU a CÍSAŘOVNOU PANACEJSKOU BOHEMSKOU. Je to MOJE PRVOROZENÁ DCERA A MANŽELKA V INFERNACI. To je nové tělo. Přicházíme na svět opakovaně mezi vás, abychom vám pomohli vybudovat nirvánskou společnost a pozemský ráj. Infernace je přechod z vyšší říše do nižší. Planeta Země se tvoří jako nižší od říše, ze které pocházíte a jmenuje se DRAGASTÁN. Jste DŽINOVÉ AILAVYOU neboli KOSMIČTÍ LÁVOVÉ. Žijete cyklus, který je dlouhý 90 miliard roků. Potom se všechno opakuje, ale bereme si paměť, aby se nám náš život nemohl omrzet. Jsme nirvánští. Nirvána je stav vztahů, kde všechny vztahy jsou absolutně spravedlivé, příjemné a užitečné a šťastné. Takovou společnost jste si vždy přáli, ale tvoří se přes zlo, které musí přijít, abyste si všichni v srdcích odhlasovali, že ho nechcete již dále žít. To nastane nyní. Budete hlasovat o tom, jakou budoucnost si vyberete. Každý hlasuje sám za sebe a JÁ stanovuji, koho si vyberu, že bude žít na NAŠÍ PLANETĚ. 

Vlajku České republiky si ponecháváme, neboť barvy na ní symbolizují červená lásku, modrá spravedlnost a bílá mír. Vlajce se neprokazuje uctívání, ale čest. Nezdravíme ji, neklaníme se před ní, ale s úctou ji sledujeme a připomínáme si, co znamená ve skutečnosti. Národy, jímž se jejich vlajka nebude nyní líbit, protože její symbolika je vadná, si vlajku změní. Budou to symboly národní, které jsou neměnné dále, vznikly historicky a každý národ bude svoji historii znát správně.

Historii České republiky uslyšíte z televizí, která za námi přijde ihned, jak ji zavoláme na Pražský Hrad.