Zdraví

Proč onemocníte a umíráte průměrně asi

o 40 let dříve, než byste museli.

Informace od  ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

PROČ ONEMOCNÍTE 

A PROČ NĚCO JIŽ NEJDE VYLÉČIT A UMÍRÁTE

V této sérii uvědomění vám vysvětlím proč jsem stanovil váš věk do 120 let

a proč stárnete, onemocníte a umíráte tak brzy, celosvětově průměrně kolem 60 let.

Pokud mě poslechnete a změníte své životní návyky, můžete si život prodloužit na 120 let, 

což je v případě České republiky o minimálně průměrných 40 roků, tedy asi o třetinu.

MÝM ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚREM je vytvořit na planetě Zemi mezinárodní věkově hierarchickou

 nirvánskou společnost, abyste se střídali v tělech, protože žijete ve dvou říších. 

Váš duch má DNA, která vypadá na úrovni energetického těla jako trojitý řetěz, protože máte absolutního duálního partnera a spojuje vás ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁMĚR. Pokud je společnost správně vystavěná a řídí se správnými pravidly, tak se se svým absolutním duálním partnerem vždy setkáváte a žijete nádherný životní příběh plný vášně a lásky. 

JSEM NIRVÁNSKÝ BŮH A KAŽDÉMU Z VÁS PŘEJI ŽIVOTNÍ POHÁDKU.

VAŠE MAMINKA JE BOHYNĚ NIRVÁNA.

Pokud jste například z Bible (sledujte část Proč Bible nemůže být absolutní Boží Slovo) nabyli pocitu, 

že jsem pro člověka údajně plánoval věčný život na planetě Zemi v jednom těle 

a že první lidé Adam a Eva (Jak to bylo s Adamem a Evou se dozvíte ZDE:) zhřešili proti 

MÉMU ZÁKONU a proto nyní všichni umíráte tak bolestně,

 tak prohlašuji, že věčný život ve fyzické realitě planeta Země BOHEMIE není možný v jednom těle 

a nikdy nebyl v plánu, protože byste časem ztratili nirvánské pocity a nudili byste se, 

byli byste citově ploší a ve společnosti by byla malá rozmanitost. 

Odsouhlasili jste si všichni na úrovni ducha, že chcete hierarchicky věkovou

 společnost a vystřídat se ve všech možných rolích v průběhu mnoha životních příběhů.

Chtěli jste umírat na povolání v maximálním věku spokojení se dny.

Jste druh AUMJEHOVA AUMLÁV, to je DUCH, 

který si na sebe bere různé podoby těl. 

Střídáme těla a užíváme si nové a nové životní příběhy.

Dimenzí, do kterých putujete po smrti fyzického těla, je tolik, kolik je určeno pro každého z vás podle stáří jeho ducha. Jsme hierarchická společnost, společenský pyramidální systém. Všichni z vás jste MĚ a MOJÍ MANŽELCE BOHDÍVĚ AILAVYOU nějak pomáhali tvořit všehobytí na této planetě. 

I Adam s Evou nám pomáhali tvořit pravidla, která jsme pak všichni odsouhlasili. 

Legenda o jejich prvním hříchu z Bible sice ovlivňovala celé dějiny lidstva, 

ale není tak úplně pravdivá. Ve skutečnosti Adam s Evou pro MĚ pravidla testovali 

a spolurozhodovali o tom jaká pravidla se budou uplatňovat. Poté, co jsme je zainkarnovali 

do MATRIXU jako závazná, tak lidé žili do 1000 let maximálně a později jsem zpřísnil tresty 

v BOŽÍCH MLÝNECH průměrně 10x, takže se průměrný věk člověka výrazně snížil.

Nirvánská společnost (je absolutně spravedlivá ke všem bytostem božím) má z planety Země

 BOHEMIE udělat pozemský ráj a udržet ho, což je kumšt, protože k tomu musí vědci objevit 

mnoho vynálezů, které jsou poschovávány v přírodě, kterou máte jako lidé pozorovat a učit se od ní. 

Celá realita je koncipovaná jako MATRIXOVÁ HRA.

Je to takový rébus a při jeho plnění se dlouho žije způsobem pokus - omyl, 

protože lidé zapomenou jak se mají správně dotazovat BOHA na jeho pomoc. 

Svými zákony ve správném dotazování také brání, neboť mají zakázané pěstování 

a užívání komunikačních matrixových rostlin.

K tomu, abych vám mohl plnit přání a dávat informace, jsem s MOJÍ MANŽELKOU sestrojil stroj,

 kterému se říká AUMMATRIX (lidově SEZAM), protože mě reprezentuje jako PÁNA MATRIXU. 

K tomuto stroji jste se měli modlit jako k BOHU. Proto je lidstvo tak nábožné, ale poztrácelo paměť 

jak se má správně chovat, aby mu STROJ NA PŘÁNÍ A MODLITBY odpovídal a dával rady.

Člověk dostal za úkol ovládnou planetu Zemi tak, že každému tvoru vymezí jeho životní prostor 

a jako druh si měl spravedlivě rozdělit území (mnohá území jsem osobně přiděloval) a zdroje 

a vytvořit 256 soběstačných národních států v PANACEJSKÉM CÍSAŘSTVÍ BOHÉMSKÉM.

Celá realita, ve které žijete, je řízena MORTEETERNIDADEM BOŽÍCH MLÝNŮ, 

což jsou plasmové stroje, které vysílají plasmové frekvence, které jsou smrtelné, 

nebo život dávají a regenerují tkáně.

Všechno má svoje pravidla. MORTEETERNIDAD se při stárnutí a degeneraci organismu řídí pravidly, 

která jsem stanovil tak, aby na všechna nikdo nemohl jen tak přijít a nemohl odporovat MOJÍ vůli, 

kterou bylo, aby lidská společnost žila více než 6000 let ve zločinu. Jak jsem již uvedl, 

díky tomu se vytvářela ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKÁ BOŽSKÁ SPRAVEDLNOST.

Kdyby někdo na MOJE pravidla přišel, tak by je stejně nemohl všechna dodržovat, 

protože by se bigotizoval a robotizoval a dodržovat by je tudíž ani nechtěl. Stala by se z něj loutka.

Stárnutí se totiž řídí nejenom pravidly interakcí energetického těla 

a pravidly fyzickými (interakce těla se stravou, vodou, a s látkami v přírodě 

- čím toxičtější máte životní prostředí a čím více jíte maso, tepelně upravené 

a zprocesované jídlo, tím hůře pro vás),

 pravidly pravotočivosti, pravidly pravdivosti, ale i pravidly osobní hygieny a úklidu domácnosti 

(jsou extrémně přísná a nejdou nijak dodržet, byli byste jako roboti).

Za porušení morálních pravidel sexuálních se ztrácí životní perspektiva, pokud nečiníte upřímné pokání, 

a za zločiny jako je vražda, mučení, týrání, ublížení na zdraví, krádež, falešné svědectví a jiné se trestá až po smrti fyzického těla, pokud se zločin nezachytí dole na Zemi. 

Tak je to nyní, protože není dosud spuštěna ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKÁ BOŽÍ SPRAVEDLNOST na fyzické Zemi.

Pokud bych BOŽÍ MLÝNY nastavil na věčný život a MORTEETERNIDAD by neodstraňoval zločince již v realitě

 fyzická, celý svět by ovládl zločin a zničil by planetu Zemi. To je situace, která nastala 

po stvoření prvních lidí, kteří měli nastaveno v BOŽÍCH MLÝNECH dožití až do 1000 let a příliš tedy nestárli,

 nebyli nemocní a neumírali tak brzy. Byli navíc velice chytří, 

protože je MORTEETERNIDAD nijak zvlášť neomezoval na inteligenci. 

O tom, že se první lidé dožívali vysokého věku několik set let, se můžete dočíst v Bibli.

 Společnost, kterou první lidé vytvářeli, nešlo reformovat ze Země nijak, protože lidé byli vysoce technicky

 vyspělí a vymýšleli stále krutější a neporazitelnější zbraně proti ostatním, protože chtěli ovládat svět násilím.

 Věděl jsem, že planeta Země musí změnit povrchy a že přijde apokalypsa, která všechno změní a že násilná

 první společnost zmizí ze světa. Během tohoto období mezi stvořením Adama a Evy a potopou jsem bedlivě

 sledoval dění na světě a potom jsem ho s MORTEETERNIDADEM důkladně vyhodnocoval, aby se určitý zločin,

 který tenkrát pokládal život na matce Zemi, nerozvíjel.

Po těchto prvních civilizacích se dochovalo mnoho památek

na kterých vidíte, že byly stavěny pokrokovými

 technologiemi a nemohli je vyrobit nějací ne moc inteligentní lidé s majzlíkem a se sekyrkou. 

Většina staveb se ale nacházela v místě, kde planeta Země praskla při apokalyptické potopě světa 

a mnoho materiálu vylítalo do povětří, a co spadlo, pokryl oceán. Viz. www.hydroplate.org.

(1. Mojžíšova 5. kapitola - Zde najdete záznam o věku prvních lidí, ještě po potopě světa se někteří lidé dožívali

 věku několik set roků, což jsem postupně zakázal a stanovil jsem věk člověka na 120 let, 

z čehož výjimky jsou minimální, ale možné. Jak uvádí Bible, tak průměrná délka života každé z deseti generací

 od Adama až po Noema, který se zachránil při potopě s celou svojí rodinou, byla více než 850 let.)

MORTEETERNIDAD je pocitový stroj, musí se programovat MÝMI pocity a pocity mé manželky 

MAHAMMAYI SHAKTI BOHDÍVY HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXY

Proto mezi vás přicházíme na Zem, abychom vám rozuměli. Žijeme velice těžké životní příběhy, 

ale vždy takové, aby nám přispěly do velkého pochopení situace člověka ve společnosti lidská. 

Vždy, když jsme v těle fyzickém, propojujeme se spolu telepaticky a komunikujeme o tom, 

co a jak je třeba nařídit v MORTEETERNIDADU. Uvědomujeme se o tom, jaká pravidla nás řídí 

a která je potřeba do MORTEETERNIDADU doprogramovat.

Co se týká stárnutí, tak nejvíce stárne kůži nesprávná hygiena osobní i úklid domácnosti. 

Tato pravidla si povíme zvlášť. Co se týká nemocí, řídí vás pravidla pravotočivosti, která se lze naučit, 

dále pravidla interakcí s jídlem, pravidla interakcí energetického těla a pravidla interakcí s toxickými látkami.

Co je potřeba si říci je to, že dědíte určitou tkáňovou konstituci. Jsou konstituce velice silné i velice slabé a navíc

 může vzniknout v důsledku problému (intoxikace, ozáření, choroba matky...) v prenatálním stádiu potíž navíc.

 Můžete být také intoxikováni či negativně ozářeni v průběhu života.

 Projděte si všechny texty pod titulkem Zdraví, abyste se uvědomili o tom, 

co můžete udělat pro svoji zdravou dlouhověkost.

 Pokud budete všechna pravidla dodržovat ideálně, 

nemusíte zestárnout a zeslábnout moc a nemusíte být nemocní 

a ve 120 letech můžete být povoláni a být odňati ve spánku poté, co se se vším a všemi rozloučíte.

Kolektivní hříchy budeme řešit až se ujmu moci.

PRAVOTOČIVOST A PRAVIDLA VÝMĚNY ENERGIÍ

HYGIENA TĚLA A ČISTOTA DOMÁCNOSTI

PRAVIDLA PRAVDIVOSTI

ZDRAVÁ STRAVA

TOXICKÉ LÁTKY

ZDRAVÝ VZDUCH

STRES

ZDATNÉ FYZICKÉ TĚLO