SEZNAM 

ZAKÁZANÉHO NEBO OMEZENÉHO OD ABSOLUTNÍHO BOHA

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU 

AUMJEHOVY AUMMATRIXE

ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST se vytváří po dobu více jak 6000 let od stvoření prvních lidí, neboť se musí naprogramovat lidskou zkušeností a ABSOLUTNÍM BOŽÍM CITEM plasmové stroje zvané BOŽÍ MLÝNY MORTEETERNIDADU. Proto všechny zločiny proti ABSOLUTNÍM BOŽÍM PRAVIDLŮM se trestají po smrti fyzického těla v PEKLE, GEHENNĚ, ABYSSU A TARTAROSU, pokud nebyly ztrestány ještě v těle fyzickém. Po naprogramování BOŽÍCH MLÝNŮ bude zločin trestán již v počinu. Tato doba je těsně před námi.

POKUD SE BUDETE ŘÍDIT 

TĚMITO ZÁKAZY A OMEZENÍMI NÍŽE, BUDE SE VÁM DOBŘE DAŘIT:

ZAKAZUJI UCTÍVÁNÍ CIZÍCH BOHŮ KROMĚ MĚ, ABSOLUTNÍHO BOHA

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE.

Uvědomte si, že pokud byste v modlitbách používali cizí jména smyšlených bohů a nebo jste MOJE JMÉNO zkracovali tak byste mě zneuctívali.

NESMÍŠ SI UDĚLAT ŽÁDNÝ OBRAZ, SOCHU ANI JINÉ ZNÁZORNĚNÍ 

ABSOLUTNÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE.

Uvědomte si, že jsem DUCH, jinak řečeno AUMDŽIN, a také pokud vstupuji do těl do nižší dimenze, mám pokaždé jinu podobu. V nejvyšší dimenzi, ve které žiji, MĚ nikdo nemůže vidět, neboť jsem tam sám a nikdo nižší nemá ke mně přístup. Proto se nepokoušejte mě jakkoli znázorňovat, zneuctívá MĚ to.

ZAKAZUJE SE ROUHÁNÍ NEBOLI HANĚNÍ

ABSOLUTNÍHO BOHA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE.

JE TO VÁŽNÝ ZLOČIN. ROUHÁNÍ PROTI RODINĚ NEJPRASTAREJŠÍCH DUCHŮ LIDSTVA (144000)

JE TAKÉ ZLOČIN PROTI ABSOLUTNÍMU BOHU

HÁBOVI SOLÚTOVI AGAPE MELCHISEDEKOVI AUM AUMLÁVOVI AUMDONOVI AUMMORDOROVI AILAVYOU AUMJEHOVOVI AUMMATRIXOVI.

DÁLE SE ZAKAZUJÍ ZKOUŠKY ATOMOVÝCH BOMB, 

KTERÉ NIČÍ ATMOSFÉRU, HYDROSFÉRU, IONOSFÉRU I MAGNETOSFÉRU.

ZAKAZUJE SE POUŽÍVÁNÍ PLASMOVÝCH PSYCHOTRONICKÝCH, ELEKTROMAGNETICKÝCH, RADIOFREKVENČNÍCH, LASEROVÝCH A JINÝCH FREKVENČNÍCH ZBRANÍ A POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH VÁLEČNÝCH ZBRANÍ A CELKOVĚ SE ZAKAZUJE VÝROBA A DISTRIBUCE A PRODEJ JAKÝCHKOLI ZBRANÍ A PODÍLENÍ SE NA ŠÍŘENÍ ZBRANÍ KROMĚ ZBRANÍ SCHVÁLENÝCH 

ABSOLUTNÍM BOHEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXEM K ODLOVU NADBYTEČNÝCH ZVÍŘAT.

DÁLE ZAKAZUJEME MALÉ PLASMOVÉ GENERÁTORY PRO HUBENÍ VIRŮ, BAKTERIÍ, PLÍSNÍ A PARAZITŮ.

ZAKAZUJEME VRAŽDU, MUČENÍ A TYRANII, TERORISMUS, OTROKÁŘSTVÍ, VYKOŘISŤOVÁNÍ A EKONOMICKÉ ZNEUŽÍVÁNÍ.

ZAKAZUJEME ŠIKANU A MOBBING.

ZAKAZUJEME DEMOLOVÁNÍ CIZÍCH VĚCÍ, VÝTRŽNICTVÍ, OBČANSKÉ NEPOKOJE. 

ZAKAZUJEME GRAFFITI.

ZAKAZUJEME HACKERSTVÍ.

DÁLE ZAKAZUJEME:

PŘÍLIŠNÝ HLUK NIČÍCÍ DUŠEVNÍ POHODU A NOČNÍ KLID

ZAKAZUJEME CHEMTRAILS Z LETADEL ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ TOXICITY OBYVATELSTVA A KRAJINY A SNÍŽENÍ ÚRODNOSTI PŮDY A ZA ÚČELEM OVLIVŇOVÁNÍ POČASÍ.

DÁLE ZAKAZUJEME VYSÍLAČE OVLIVŇUJÍCÍ POČASÍ CELOSVĚTOVĚ

SYNTETICKÁ HNOJIVA, GLYFOZÁT V ROUNDUPU A GLYFOZÁT OBECNĚ, SYNTETICKÉ PESTICIDY A HERBICIDY (zvláštní případy budeme řešit), SYNTETICKÉ INSEKTICIDY, POKUD EXISTUJE NETOXICKÁ ALTERNATIVA.

ZAKAZUJI ATEISMUS a AGNOSTICISMUS,

SPIRITISMUS - uctívání a vyvolávání zlých duchů (démonů) včetně Satana Ďábla.

ZAKAZUJEME LIKVIDACE SADŮ A ZELINÁŘSKÝCH FAREM

MEDIÁLNÍ LŽI

PRONÁSLEDOVÁNÍ CELEBRIT

HISTORICKÉ LŽI i ve školství a v médiích, knihách, v kurzech a přednáškách a v politice.

LEŽ obecně i NEPRAVDIVÝ POPIS SKUTEČNOSTÍ V MLUVĚ I PÍSMU, FLEŠNÉ SVĚDECTVÍ.

ZAKAZUJEME JAKÁKOLI PERZEKUCE RUSŮ CELOSVĚTOVĚ.

ZAKAZUJE SE DISKRIMINACE ŽEN. ŽENA MÁ ABSOLUTNÍ PRÁVO SPOLUROZHODOVAT O VŠEM A MÁ NÁROK NA VŠECHNY FUNKCE V RODINĚ A VE STÁTĚ ROVNOPRÁVNĚ. Na ženu se bere ohled jako na slabší nádobu. Ženě se nesmí zakrývat hlava. Musí mít právo chodit ven a do společnosti s nepokrytou hlavou a modlit se s nepokrytou hlavou tam, kde muž.

ZAKAZUJE SE JAKÁKOLI PERZEKUCE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH CELOSVĚTOVĚ

UPRCHLICTVÍ Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ

UPRCHLICTVÍ ZE ZEMĚ V PŘÍPADĚ VÁLKY (nebude, ale je to zakázáno a uprchlíci se vrací do svých zemí, pokud je kam)

MUČENÍ ZVÍŘAT NA MALÉM PROSTORU A NEDOSTATKEM POHYBU, PODVÝŽIVOU, NÁSILÍM A VADNOU STRAVOU.

KRÁDEŽ, usvědčený zloděj vrací pětinásobek ceny ukradené věci nebo finančních prostředků. To platí i vzhledem k dluhům státu na daních. DÁLE ZAKAZUJEME LOUPEŽ A PŘEPADENÍ.

ZAKAZUJE SE NEDOVOLENÁ RYCHLOST. Postihuje se v BOŽÍCH MLÝNECH tak, že si můžete poškodit dopravní prostředek sami nebo se i vybourat můžete.

ZAKAZUJE SE AGRESIVITA PŘI ŘÍZENÍ

RASISMUS - pohrdání jinou rasou či barvou pleti

ŠOVINISMUS - myšlení, že můj národ je nejlepší ze všech.

ZAKAZUJEME DOMÁCÍ NÁSILÍ.

ZAKAZUJE SE MASTURBACE VE VŠECH PODOBÁCH - osahávání vlastních sexuálních orgánů za účelem jejich sexuálního vzrušování.

NEDOVOLENÁ SEXUÁLNÍ HRA i v dětství, kdy by si děti ukazovaly sexuální orgány a hrály by si s nimi jakkoli.

PORNOGRAFIE

PROSTITUTCE (sex za úplatu)

TANTRAMISTROVSTVÍ (sexuální masáže za úplatu)

PROVOZOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK S NEDOVOLENOU SEXUALITOU

PSANÍ A ČETBA KNIH S NEDOVOLENOU SEXUALITOU

FILMY S NEDOVOLENOU SEXUALITOU KROMĚ SCHVÁLENÝCH HISTORICKÝCH DOKUMENTŮ S KOMENTÁŘEM

SEXUÁLNÍ SALONY

SEX PO TELEFONU

ODHALOVÁNÍ NAHOTY PŘED OSTATNÍMI

NUDA PLÁŽE

NEDOVOLENÉ LÍBÁNÍ A OSAHÁVÁNÍ, ZPRZNĚNÍ PANENSTVÍ mezi osobami, které nejsou v manželství, i ty, které spolu chodí.

SMILSTVO - sexuální styk mezi osobami, které nejsou v manželství. Patří sem i prsty ve vagině nebo orání sex nebo sex s pomůckami.

CIZOLOŽSTVÍ - sexuální styk s osobou, která je manželství s někým jiným, a to ještě tři roky po rozvodu.

SEXUÁLNÍ PODVOD - například kdyby žena tvrdila muži, že nemůže otěhotnět a nebyla by to pravda.

ZNÁSILNĚNÍ

JAKÉKOLI SEXUÁLNÍ POMŮCKY VČETNĚ KONDOMU, PESARU. NIC NESMÍ NA SEXUÁLNÍ ORGÁNY KROMĚ RUKOU.

ORÁLNÍ SEX

SODOMIE (sexuální styk se zvířetem)

GOMORIE (sexuální sadismus, NEKROFILIE)

ZAKAZUJEME SEX DO KONEČNÍKU.

VOYERSTVÍ - šmírování nahých osob za účelem sexuánílho vzrušování

KANDAULISMUS - sexuální praktika, kdy někdo nabízí svého nahého partnera za účelem sexuálního vzrušování.

FROTÉRSTVÍ - úmyslné vyhledávání dotyků s cizími osobami a sexuální vzrušování se tím.

FETIŠISMUS - sexuální vzrušování se předměty někoho druhého a jejich vůní

TRASVESTITISMUS - převlékání se za ženu či muže, když jsme osoba druhého pohlaví, a sexuální vzrušování se tím.

PARAFILNÍ INFANTILISMUS - sexuální hra na dítě v plínkách

ORGIE - více jak dva při sexualitě

PEDOFILIE - sex s dítětem do 12 let

INCEST - sexuální styk se členem rodiny až do úrovně bratranců a sestřenic a tet a strýců a jejich dětí

HOMOSEXUALITA I ZATAJOVANÁ, KTERÁ VSTOUPILA DO MANŽELSTVÍ TAJNĚ. Musí se rozvést a zanechat majetek podvedenému partnerovi. Může si nechat 10% majetku na přežití. Homosexuálové nesmí mít děti, nesmí žít v párech, musí být v celibátu, dokud se nenapraví. Nápravu bude školit ABSOLUTNÍ BŮH

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX.

Současný nárůst homosexuality pramení z masového používání hormonální antikoncepce a hormonální ch přípravků v lékařství, které se dostávají močí do přírody a otravují vodu.

SEXUÁLNĚ VYZÝVAVÉ OBLEČENÍ I DOMA

POTRAT V JAKÉKOLI PODOBĚ KROMĚ EVAKUACE MRTVÉHO ZÁRODKU (Nechtěné děti nechť se dají k adopci.)

ULTRAZVUK V TĚHOTENSTVÍ

ODBĚR PLODOVÉ VODY V TĚHOTENSTVÍ

HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE A JAKÁKOLI JINÁ ANTIKONCEPCE KROMĚ POČÍTÁNÍ A SLEDOVÁNÍ PLODNÝCH A NEPLODNÝCH DNŮ (budeme se učit, nyní je CELIBÁT 7 roků)

ZAKAZUJEME KONDOMY, PESARY A JINÉ MECHANICKÉ POMŮCKY K ZABRÁNĚNÍ OTĚHOTNĚNÍ JAKO NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO. ZAKAZUJEME PODVAZOVAT VAJEČNÍKY.

ZAKAZUJEME TRANSFÚZE KRVE I KREVNÍCH KOMPONENT VČETNĚ IMMUNOGLOBULINŮ, VÝROBKY Z KRVE.

OČKOVÁNÍ (obsahuje toxický hliník a rtuť, zvířecí buňky VERO, buňky z mrtvých embryí, rakovinové buňky Hela a jiné, je nedovoleným zásahem do nezralého imunitního systému)

BIOPSIE (biopsií se může spustit kaskáda nežádoucích reakcí tkáně)

CHEMOTERAPIE (jed nikdy neléčil, neléčí a léčit nebude)

INJEKCE RHEGA (Žena, která porodila dítě s extrémně těžkou žloutenkou, nesmí znovu otěhotnět. tyto injekce způsobují homosexualitu a různé vážné poškození zdraví a duševní pohody jedince.)

RADIOTERAPIE (poškozuje i zdravou tkáň a způsobuje rakovinové bujení)

ELEKTROŠOKY (ničí paměť, cit, rychlost uvědomění, soustředění, soucit a duševní pohodu)

PSYCHIATRICKÉ LÉKY VČETNĚ INJEKCÍ (jedná se o podvod, tyto léky jsou toxické, ničí cit, rychlost uvědomění, paměť, soustředění a inteligenci)

LÉKY NA CHOLESTEROL A VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

LÉKY NA CUKROVKU, KTERÁ NENÍ NA INZULÍNU. (Cukrovku, která není na inzulínu, lze zvládnout dietou.)

LÉKY NA EPILEPSII (jedná se o lékařský podovd)

BIOLOGICKÁ LÉČBA (Způsobuje extrémní množství nežádoucích účinků a vliv na rakovinové buňky je sporný, neřeší příčiny rakovinového bujení. Rakovina se dá vyhladovět na syrové stravě a s podáním specializované houbové vlákniny.)

INFÚZE PLASMOCYTŮ (jedná se o rychle rostoucí rakovinové buňky)

ODBĚRY KRVE A MANIPULACE S NÍ (Jedná se o nesvaté zacházení s krví a většina krevních odběrů je zbytečná a vede do užívání léků, které jsou toxické pro lidský organismus.)

TRANSPLANTACE ORGÁNŮ, TRANSPLANTÁTY ZE ZVÍŘAT.

VŠECHNY LÉKY VYRÁBĚNÉ NA RAKOVINOVÝCH BUŇKÁCH HeLa

VŠECHNY LÉKY VYRÁBĚNÉ NA BUŇKÁCH VERO (opičí)

MAMOGRAF (Samotné toto vyšetření způsobuje rakovinové bujení a dává falešně pozitivní nálezy, drsně také stlačuje prsní tkáň do bolesti a může prsa poškodit mechanicky.)

ZVĚTŠOVÁNÍ PRSOU

ZAKAZUJEME KOLONOSKOPII.

DÁLE ZAKAZUJEME:

GYNEKOLOGICKÉ PROHLÍDKY

UROLOGICKÉ PROHLÍDKY

PODVAZOVÁNÍ NÁDORŮ

VYŠETŘENÍ SKRZE KONTRASTNÍ LÁTKU

TERAPII DENDRITICKÝMI BUŇKAMI

VYŠETŘOVÁNÍ KONEČNÍKEM

PROTONOVOU LÉČBU

TRHÁNÍ MANDLÍ

RENTGEN

TRANSGENDER

PREVENTIVNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ ZDRAVÉ TKÁNĚ

RTUŤOVÉ TEPLOMĚRY

RUŠÍME FALEŠNÉ DIAGNÓZY, ZEJMÉNA PSYCHIATRICKÉ.

ZAKAZUJEME KOUŘENÍ CIGARET, DOUTNÍKŮ, DÝMEK A VODNÍCH DÝMEK.

KOUŘENÍ MARIHUANY

NIKOTINOVÉ NÁPLASTI

ALKOHOL VE VŠECH PODOBÁCH ZAKAZUJEME.

BRANÍ SYNTETICKÝCH DROG

SYNTETICKÉ STEROIDY

DOPING PŘI SPORTU

STIMULANTY (i Kratom, guarana, javanica a další, budeme si říkat)

BRANÍ HALUCINOGENŮ BEZ VELEKNĚŽSKÉHO PŘEDPISU ( i Iboga, Cannabisa, Ayahuasca a další)

OBŘÍZKA MUŽSKÁ I ŽENSKÁ

JEDENÍ PRASETE VÍCE NEŽ JEDNOU ZA MĚSÍC.

VÝROBKY Z HMYZU (Nesmí se dojíst.)

UMĚLÁ SLADIDLA (Může se to dojíst.)

OLEJE Z RYB

ALOE ŠŤÁVY

MOLEKULÁRNÍ VODÍK

PROBIOTIKA KROMĚ LAKTOBACILŮ

SPROSTÁ A VULGÁRNÍ SLOVA

NESPISOVNÁ MLUVA

BOJOVÉ SPORTY, PŘI KTERÝCH SE PORAŇUJE TĚLO.

KÁVA VÍCE NEŽ DVĚ TÝDNĚ

ZAKAZUJEME SLADKOSTI VÍCE NEŽ 1 PORCE TÝDNĚ.

ZAKAZUJEME EXTRA SOLENÉ (například brambůrky) VÍCE NEŽ 1x TÝDNĚ PORCE (porce je pěst). 

TETOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ TETOVÁNÍ

PIERCINGY VČETNĚ PROPICHOVÁNÍ UŠÍ (Pokud máte propíchnuté uši, můžete nosit náušnice.)

WEBOVÉ STRÁNKY UBÍHAJÍCÍ DOLEVA

KOLOTOČE TOČÍCÍ SE DOLEVA LEVOTOČIVĚ PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK

VÝROBKY Z KOSTNÍ MOUČKY

ZÁVIST - touha po něčem, co má někdo jiný, nepřejícnost a snaha věc získat i za cenu zavrženíhodných činů.

ZÁŠŤ - nenávist a zloba, nemít někoho rád vyloženě, ale s předsudky.

POMLUVA - nepravdivá informace o někom za účelem poškození jeho pověsti.

IGNORACE ZLOČINU - každý zločin se musí hlásit, je to vaše občanská povinnost.

IGNORACE HŘÍCHU - každý hřích se musí napravit, aby se nešířil. Máte povinnost hříchy vlastní ihned řešit pokáním a nápravou, nemusíte o nich mluvit, je to mezi vámi a BOHEM ABSOLUTNÍM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXEM. Hříchy ostatních, pokud si jich všimnete, máte povinnost s nimi probrat, a pokud se hříchu nechtějí vzdát, uvědomit o tom kněží. Kněžskou třídu budeme nyní školit zejména ze svědků Jehovových.

PODVOD  - podvodník uvede jiného člověka v omyl, jeho omylu využije nebo mu zamlčí podstatné skutečnosti, díky čemuž podvedená osoba učiní určitou majetkovou operaci, čímž jí, případně i jiné osobě, vznikne  majetková škoda nebo chyba v úsudku a také dojde k obohacení pachatele, případně jiné osoby.

PÝCHA - nadhodnocování vlastní osoby, nemístné povyšování se nad ostatní.

LAKOMSTVÍ či LAKOTA - neochota dělit se s ostatními, byť i o svůj nejnepatrnější přebytek.

HMOTAŘSTVÍ - přehnané lpění na majetku, nekontrolovaná touha hromadit majetek.

LENOST - neochota k jednání plynoucí z nedostatku motivace jednat, celková neochota podílet se na svých povinnostech.

OBŽERSTVÍ - nadměrné jedení do nadváhy a obezity.

NEKONTROLOVANÝ HNĚV A KŘIK, KTERÝ NEMÁ VÁŽNÝ DŮVOD. ZVYK KŘIČET NA OSTATNÍ, ZEJMÉNA NA DĚTI. V mimořádných situacích se křičet smí, zejména pak pokud je třeba dát někomu varovné uvědomění, pokud nám škodí nebo na nás křičí on. 

PŘÍŽIVNICTVÍ - neochota se sám živit a být závislý na ostatních. Patří sem i nepatřičné čerpání sociálních dávek, invalidního důchodu a nemocenské. 

ŠPATNĚ JE NETŘÍDIT ODPAD A NEVYMÝVAT JEJ A NESTRHÁVAT ETIKETY.

ŠPATNĚ JE NESBÍRAT PO PSOVI VÝKALY I NA VLASTNÍM POZEMKU.

ŠPATNĚ JE NEMÝT SE MINIMÁLNĚ VEČER A NEČISTIT SI ZUBY DVAKRÁT DENNĚ MINIMÁLNĚ.

ŠPATNĚ JE NEPODÍLET SE NA ÚKLIDU DOMÁCNOSTI, KDE BYDLÍTE, POKUD JE VÁM VÍCE JAK 12 LET. Je jedno, jestli pracujete nebo ne.

ŠPATNĚ JE NEMÝT VĚCI PRAVOTOČIVĚ A LEVOU RUKOU VÍCE.

ŠPATNĚ JE NEPODÍLET SE NA ÚKLIDU SVÉHO POKOJE OD 2 LET.

ŠPATNÉ JE NEPOUŽÍVAT VÍCE LEVOU RUKU NEŽ PRAVOU. SPRÁVNĚ JE POUŽÍVAT CO NEJVÍCE LEVOU RUKU.

SPRÁVNĚ JE PSÁT LEVOU RUKOU OD MALIČKA. JSME PRAVOTOČIVÉ BYTOSTI.

ŠPATNĚ JE NEČÍST A NEPSAT DOPISY.

SPRÁVNĚ JE DĚLAT VĚCI ODLEVA DOPRAVA A ZESPODA NAHORU.

ŠPATNĚ JE NEKOMUNIKOVAT S OSTATNÍMI A STRANIT SE JICH.

ŠPATNÁ JE ZRADA. Je to záměrné a druhou stranou nečekané porušení závazku, povinnosti, očekávání, slibu a podobně, zvlášť směřuje-li toto jednání proti někomu, komu je člověk povinován loajalitou.

ŠPATNĚ JE JAKÁKOLI DISKRIMINACE ŽEN. Žena je absolutně rovnocenná partnerka muže. Má stejná práva. Má jiné povinnosti, ale muž je povinován jí ulehčovat jako slabší nádobě. Žena může vyučovat, může vládnout a může se modlit v přítomnosti muže s nepokrytou hlavou. Jinak by to byla diskriminace ženy.

ZAKAZUJE SE ZNECHUCOVAT DRUHÝM DUCHOVNÍ VĚCI NEUSTÁLÝM KIBICOVÁNÍM. VHODNÉ NAPOMÍNÁNÍ A VYSVĚTLOVÁNÍ JE SPRÁVNĚ.

ZAKAZUJE SE KLENÍ (SVOLÁVÁNÍ ZLA).

NÁSILNÉ POČÍTAČOVÉ HRY

SPROSTÁ, NESLUŠNÁ NEBO NESTOUDNÁ PŘÍJMENÍ (musíte se přejmenovat po prarodičích z druhé strany ideálně)

ZAKAZUJE SE VYHAZOVÁNÍ ODPADKŮ, ZEJMÉNA PLASTŮ, DO PŘÍRODY. Odpadky se musí svážet a předtím třídit a umývat a zbavovat etiket, než se dají do popelnic. Pokud etikety nejdou sloupnout či seškrabat a zůstává zde lepidlo, je to problém výrobce.

ZAKAZUJEME LICHVU VYŠŠÍ NEŽ 1%.

ZAKAZUJEME DOMÁCÍ NÁSILÍ.

SEZNAM NENÍ ÚPLNÝ, DOPLŇUJEME JEJ.

Některé definice jsme převzali z Googlu a doplnili.