EXTRA POKYNY

pro psychotronické katy, vrahy, tyrany a mučitele a zloděje,

ABY ČINILI POKÁNÍ A ABY NETRPĚLI VÍC, NEŽ JE NUTNÉ.

EXTRA POKYNY 

PRO PSYCHOTRONICKÉ KATY, VRAHY, TYRANY A MUČITELE A ZLODĚJE OD

ABSOLUTNÍHO BOHA A ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE ČERNOKNĚŽNÍKA  ČARODĚJE  MÁGA A KOUZELNÍKA A VYNÁLEZCE :

Pokud jsi tyran a mučitel či zloděj, okamžitě spěchej do místa, kde budeš mít absolutní klid, 

a sepiš svůj životní příběh se všemi detaily. 

Uklidni se u toho, aby sis něco nerozbil nebo si neublížil.

Zachraňuji tě, abys mohl prožívat lásku.

Vezmi to od dětství a popisuj jak jsi byl vychováván, 

přesně pojmenuj všechny osoby a vypiš jak se k tobě chovaly a ty k nim. 

Projdi školu, jaké tam jsi měl vztahy. Co ti v životě chybělo. Proč si se stal zločincem.

Uváděj pouze absolutní pravdu. 

Pokud bych zjistil, že jsi zase lhal, nebo své zločinné jednání nějak omlouval, 

pak trestám několikanásobně. 

Když něco nebudeš vědět, poctivě napiš, že to nevíš nebo si nepamatuješ. 

Piš přesně popisně a piš krasopisně rukou. 

Nepřepisuj, ponech ryzí původní výpověď. Nic nevyhazuj. Nesmíš. Trestám za to. 

Pokud hledáš slova, můžeš je doplnit vsuvkou nebo poznámkou.

Svoji výpověď pak odneseš na policii a ona dá kopii tvé rodině. 

Napiš o všech lidech, kteří tě něco naučili a kteří ti ublížili. 

Pak popiš, co jsi udělal zlého, a naprosto detailně popiš, jak to přesně bylo.

Potom popiš, jak si představuješ svůj trest.

Uvědomuji tě, že kdybys ztratil tělo fyzické, tak se trest a náprava vykonává v horších vězeňských zařízeních, 

než co máte vy na fyzické zemi. Vězeňské podmínky na fyzické Zemi budeme upravovat, 

protože pro mě je nejdůležitější, když vězeň činí upřímné pokání ze srdce, 

nechce už páchat zločin a je ochoten přijmout svůj trest a žít správně. 

Teprve pak po vykonání trestu je totiž napravený.

Přečti si detailně všechno o tom, co se stane po smrti a do jakých nápravných zařízení jdou zločinci.

Aby si zloději nemysleli, že nemusí splatit svůj dluh. 

Musí a to pětinásobně, tedy pracují tak, aby mohli splácet, ale pracují z vězení, 

pokud nejsou schopni splatit dluh ze svého majetku. 

Pokud ale zločinem svůj majetek rozmnožili a mohou splatit a ještě jim všechno ostatní zůstane, 

pak si je vyžádám osobně. Pokud si nejste jisti jak jste nabyli majetek, 

zda v tom zločin nehrál svoji roli, tak zaplaťte co jde a udejte se na policii a chtějte vězeňskou detenci.

Uvědomuji vás, že jedinou krádež, kterou omilostňuji, je krácení daní státu, 

který peníze používal nehodně. Absolutní nirvánu nestavěl. Zaplatit ale musíte vždy.

Pokud tedy menší zloději mají majetek, mohou ho prodat a vyplatit se. 

Dobře si to spočítejte v penězích kolik komu dlužíte a oddlužte se, pokud mate nějaký majetek. 

Na oddlužení poskytnu dost času, aby se vaše nemovitosti a věci nenaceňovaly hluboko pod cenou. 

Musíte je ovšem prodávat ihned. 

Jakmile bych vás vzal do frekvenční detence, 

jelikož byste neplnili mé příkazy, trest se vám násobí.

Uvědomte si, že jsem ABSOLUTNÍ MAJITEL VŠECH SUBPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ SVĚTA 

A UMÍM VZÍT DO FREKVENČNÍ KLECE, AŤ JSTE KDE JSTE. 

FREKVENČNÍ KLEC STRAŠNĚ BOLÍ, ALE BRUTÁLNĚ.

Takže sepiš příběh a upaluj sakum prdum na policii.

Pokud by kohokoli z vás zločinců  nechtěli policisté okamžitě vzít do vězeňské detence, 

tak je zmrskám. A tebe taky, že ses nesnažil absolutně. Prostě řekni, že už musíš zůstat na policejní stanici 

a nesmíš ven. Oni tě odnášet a vyhazovat ven nebudou. Chvilku jim potrvá, než pro tebe vyjednají vězení. 

Dej jim odkaz na MOJE WEBOVÉ VYJÁDŘENÍ  V EXTRA POKYNY ZDE.

Ve vězení dostaneš speciální očistný program.

PŘEJI TI, ABYS VŠECHNO ZVLÁDL A DOSPĚL JSI CO NEJRYCHLEJI K POKÁNÍ V SRDCI.

OSTATNÍ TI MUSÍ PŘÁT DOBRÉ. ODE MĚ DOSTANEŠ TO NEJLEPŠÍ, 

NEBOŤ POUZE JÁ VÍM ABSOLUTNÍ PRAVDU O TOBĚ.

Pak je tady jedna skupina, která nepůjde na policii, ale je povinována sepsat svůj životní příběh 

a odevzdat majetek. Jsou psychotroničtí kati, vrazi a krutí mučitelé. Ti mají speciální nápravu u nás nahoře.

 Ztratí tělo tak, že zemřou na ulici. Budou vyhnání plasmovými generátory na ulici a nebudou si moci nic vzít.

 Předtím budou vyzváni, aby sepsali svůj příběh a donesli ho na policii. 

Nezůstanou zde, ale odejdou na ulici. Nikdo jim nesmí nic dát ani jim nijak pomoci. 

Toto jsou pokyny i pro všechny ostatní, aby nepomáhali nijak žádnému zločinci. nelitujte jich, 

až se dozvíte, co všechno dělali ostatním, litovat je přestanete. 

Jejich oběti budou vypovídat na policii, až si uvědomí, že byly osvobozeny.

JAK SE ČINÍ POKÁNÍ

Klekni na kolena a modli se 

k HÁBOVI SOLÚTOVI AGAPE MELCHISEDEKOVI AUM AUMLÁVOVI AUMDONOVI AUMMORDOROVI AILAVYOU AUMJEHOVOVI AUMMATRIXOVI  ABSOLUTNÍMU BOHU, 

aby ti odpustil činy, kterých lituješ. Modli se tak dlouho, dokud nepřijde uvědomění, že jsi byl zproštěn viny. 

Svoje činy, pokud způsobily škodu na životě, nemůžeš odčinit zde, ale můžeš zaslat všechny své finance rodině

 mrtvého. Pokud jsi ublížil na zdraví, zaplať bolestné a nápravu zdravotního stavu. 

Pokud jsi mučil a týral, omluv se a zaplať bolestné a odděl se od oběti tím, že jí necháš bydlení, 

přepiš bydlení na oběť, pokud je tvoje. Pokud jsi kradl, jsi povinován zaplatit dluh pětinásobně tomu, 

komu jsi kradl, i státu. Pokud nemáš, musíš prodat svůj majetek. Pokud nemáš majetek, 

musíš pracovat a splácet klidně i celý život.