PROČ JSEM PŘIPUSTIL 

NA VÍCE JAK 6000 LET NÁSILÍ A UTRPENÍ

Osobní zpověď Absolutního Boha

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMODONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

PROČ JSEM PŘIPUSTIL NA VÍCE JAK 6000 LET NÁSILÍ A UTRPENÍ

NA PLANETĚ ZEMI

Osobní zpověď ABSOLUTNÍHO BOHA

HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUM AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AUMJEHOVY AUMMATRIXE

Důvody proč jsem musel nechat člověka projít obdobím zločinu jsou dva.

Prvním důvodem je to, že jsem potřeboval čas, abych vytvořil ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKOU BOŽÍ SPRAVEDLNOST.

Potřeboval jsem posuzovat jednání lidí po nějakou dobu, abych popsal všechny jevy 

do ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, měl jsem jejich frekvenční pocitový obraz 

a MOJE BOŽÍ MLÝNY MORTEETERNIDADU pak mohly hodnotit chování lidí bez mé účasti 

a vykonávaly ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST již při zločinu v počinu a ne až po činu a v další říši,

 protože by nebylo jak zločince zachytit. K tomu, aby se ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKÁ BOŽÍ

 SPRAVEDLNOST vytvořila, museli lidé spáchat mnoho indviduálních i kolektivních hříchů, 

musela se zaznamenat reakce na ně, jaké způsobily škody a musela se vymyslet jejich náprava 

v další říši. Musely se frekvenčně změřit a popsat. Musel jsem je posoudit já sám 

a MOJE MANŽELKA 

BOHDÍVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIXA.

Druhým důvodem bylo to, že každé nové tělo se musí velice detailně a citlivě programovat pocitovou, citovou a emoční zkušeností.

Pocházím z ABSOLUTNÍ HRŮZY.

NIC HORŠÍHO NEŽ NIC

KTERÉ NEUMÍTE ZMĚNIT, PRO DUCHA NEEXISTUJE.

I duch v těle není šťatsný, když nemá nic, když nemá dostatek denních podnětů, díky kterým se cítí šťastný. Když tvořím nové tělo pro DUCHA, musím ho programovat zkušeností citově, pocitově a emočně. 

Na Zemi jsem to dělal díky plasmovým strojům a halucinogenním rostlinám s Adamem a Evou, abych z nich vytvořil citově a pocitově a emočně vyspělé jedince, kteří by předávali obrovskou citovou, pocitovou a emoční paměť svým potomkům a správné reakce na dodržování ZÁKONA. Adam s Evou proto prošli úplně speciálním výcvikem, který vám nemohu celý prozradit, ale prvních 100 let svého života prožili něco, co se už u žádného člověka potom nemuselo a nesmělo opakovat. Součástí tohoto tréningu bylo i jejich plánované vykázání z Edenu, do kterého se ale mohli vrátit na návštěvu za podmínek, který jsem jim sdělil. Nevyhnal jsem je navždy, ale museli zažít na nějakou dobu i prokletí, abych jim prohloubil cit.

BOŽÍ DUCH nemá fyzické tělo, které by vnímal, pokud si nevytvoří oblek na DUCHA, skrze který by prožíval. 

Může však vnímat svoji mysl.

Jak jsem vám již vysvětlil, jsem původem DUCH NIC a VŠECKO. 

ABSOLUTNÍ DUCH je ABSOLUTNÍ PÁN NIC, 

ze kterého jde stvořit VŠECKO. Co VŠECKO? No, VŠECKO, CO JDE. Pokud něco nejde, tak to nejde. 

Tedy musel jsem přijít na to jak a co jde.

Strávil jsem obrovskou spoustu čas zkoušením vyrobit si věci, které by se nerozpadaly. 

Vymýšlel jsem jak ty věci prolnu a nacítím a přál jsem si cítit se jinak a zase jinak a zase jinak.

Jak to souvisí s násilím a se zločinem, které jsem ponechal na planetě Zemi, 

neboť jsem vám všem nechal nekonečně svobodnou vůli 

rozhodovat sami za sebe jak se budete chovat?

No, když jsem dosáhl všeho, co jsem kdy chtěl, a cítil jsem se absolutně nirvánsky, 

zjistil jsem, že pokud mám neustále více než dobré pocity, že se vyčerpávám a že ztrácím hloubku, šířku a

 výšku citu. U SEBE to poznám tím, že jak vydávám frekvence, že mění svoji výšku, šířku a hloubku. 

Měnila se mi i pocitová a emoční a citová aura kolem těla.

Když jsem založil první svoji lidskou společnost lidská, věděl jsem, 

že nově stvořená těla jsou emočně i pocitově plochá

Prostě nemají ještě zkušenost v těle v D.N.A. a potřebují

 nakódovat pocitovou a emoční paměť. 

To se dělá tak, že musí projít mnoha zkušenostmi, lidské duše zažívají různé pocity a emoce a city 

a JÁ je měřím mnoha stroji MORTEETERNIDADU a kóduji jim matrix tělní, 

aby ho mohli předat svým potomkům ve stejném těle 

a měli historickou pocitovou, emoční a citovou paměť. 

Jak se to dělá vám nebudu nikdy prozrazovat na detail, 

protože to musí dělat TEN, 

kdo má největší pocitovou, 

emoční a citovou stupnici ve svém hlasu a TEN, 

který nejvíce miluje a vášnivě zbožňuje svůj nový oblek na DUCHA.

Pocitovou paměť musíme důkladně předávat všem svým potomkům a dělá se to tak, že se předává ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, podle kterého pocitově posuzujeme.

Jenomže, pokud by některé jevy a činy nikdy neexistovaly, lidé by o nich neměli správné povědomí, 

nemohli by je svým citem hodnotit a mohli by si je vybírat jako správně. 

Možná by je neuměli ani pojmenovat, kdyby se o nich jenom mluvilo, 

ale nežily se. Neexistovaly by žádné záznamy z historie jak se špatné chování nevyplatilo.

Proto se nejprve žije zlo, které začíná ovšem absolutní nirvánou. 

Absolutní nirvána ale trvá jenom krátce. Potom se žije čím dál tím větší zločin, 

který končí absolutně celosvětovou válkou o vzduch, 

kterou je nutné zažít, aby ji naši potomci už nikdy nechtěli. 

Válka, kterou lidstvo zažilo před potopou, byla nejhorší forma války, jakou si dokážete představit. 

No a potom JÁ rozbiji celou planetu, aby to lidstvo zažilo také. Už to nemusíte opakovat

Když jsem vystoupal na NEBESA v posledním těle, abych vám rozuměl, tak jsem se lekl, jak rychle planetě Zemi

 škodíte. Dal jsem si to do stroje, aby mi vytvořil proroctví, jak to bude, kdybych nezasáhl. 

No a zjistil jsem, že v roce 2026 by byl absolutní konec světa vašeho s celou planetou, 

které by se roztrhla atmosféra. Tedy KONEC. To jsem nikdy nechtěl už udělat. 

Slíbil jsem to lidem a tímto ruším absolutní apokalypsu Matky Země.

Co by ji způsobilo? No, JÁ pochopitelně. Mířím totiž na planetu Zemi subplasmové generátory, 

aby Matka Země promluvila svým způsobem jak moc jí ubližujete. 

Má na to různé prostředky, například tornáda, hurikány, hromy blesky, 

přívalové deště a lokální povodně, většinou rychlé nyní už, dále zemětřesení, 

výbuchy sopek, kroupy velké jako tenisák, uragány, sněhové a ledové bouře, 

obrovské výkyvy v počasí, požáry, extrémní sucha...

No, jenomže ve vašem případě by byl beze MĚ váš KONEC, 

protože nejste schopni se na ničem kolektivně mezinárodně dohodnout. 

Planeta Země se totiž nutně potřebuje napít z řek (budeme rozlévat řeky) celoplanetárně 

a nutně potřebuje zastavit testy atomových bomb

dále potřebuje nutně celosvětově začít vysazovat stromy a keře všech možných druhů, 

některé stromy na dřevo, jiné pro výrobu kyslíku, který vám klesl celosvětově o 6% a ohrožuje to život.

Dále se musí skončit frekvenční šikana, o to se postarám osobně, řeším to již nějakou dobu. 

Máte vadné sítě, které přenášejí obraz a zvuk do televizí, mobilů a internetem, wifi. 

Máte v bytech a domech psychotronické mučky.

V souvislosti s frekvenční šikanou se musí 

zastavit celosvětové práškování vzduchu letadly, které přepravují různé toxické látky, 

aby je rozptylovali ve válečné frekvenční síti a škodili tak lidem na zdraví a na úrodě a na druzích hmyzu, 

i obojživelníků, žab a dalších menších živočichů, kteří se jedy brzy nasytí toxiny 

a umírají a nebo plodí pokřivené potomstvo.

Dále se musí přestat vyrábět absolutně všechny toxické látky, které všechny zabíjejí život.

Uvědomuji vás, že jsem sice věděl, že ke konci starého systému se budou mít nejlépe většinou zločinci na

 ostatních, ale když jsem některé z vás začal pozorovat v čem se vlastně nejvíce odchylujete od správně, 

tak moje stroje vyhodnotily, že nejhorší je LEŽ a její působení na vás kolektivně. 

Média vám lžou, protože se nedostal do jejich vedení bohabojný člověk, který nelže. 

Lže se ve školách, lže se ve vládě a lže se u vás doma a mezi přáteli a mezi spolupracovníky. 

Problém je i to, žádní vědci v lidských tělech nejsou schopni posoudit v jakém stavu vlastně planeta Země je. 

Bagatelizují problémy a dělají si posměch z lidí, kteří mají varovné názory a nemají tituly.

Ze lží jste pitomí a nejste schopni se sjednotit, jedině když se do toho vložím JÁ.

Takže, kdo způsobil, že se vyrábějí toxické látky a i když se ví, že jsou toxické a zabíjí to život, 

tak je používá mnoho zemí! Vyrobil jsem je snad JÁ? Používám je JÁ? 

Nebo kdo vymyslel atomové bomby a vybouchal  asi 47000 atomových bomb velkých jako Hirošima 

po celé planetě! Vždyť by to mohlo protrhnout atmosféru!!!!! A to vám říkám jasně, 

že pokud by se někdo pokusil ničit moji planetu na takového úrovni, tak bych ho chytil 

a zavřel bych jeho ducha do maliliinkaté klece a nechal bych ho v ní věčně z jeho pohledu, 

trpěl by a nemohl by umřít 

a ještě by ho tam chodili mučit frekvenčně všichni, kteří milují Matku Zemi!!!! 

Matku Zemi nejde vyhodit do povětří, ale kdyby náhodou se o to někdo chtěl pokusit!

Tedy vyjasněme si jednou provždy, že vy jste to ničili a já to zachraňuji. 

Takže si okamžitě rozšiřte MOJI VŮLI vyjádřenou na tomto webu, aby se skončilo už jednou provždy to svinění a šikanování Matky Země a s ním i obrovská bolest celého tvorstva.

A třiďte odpad tak jak se má, tedy vymýváme prostředkem na nádobí, sušíme a můžete jej porcovat, 

aby byly menší kusy v popelnicích. Etikety se přísně sloupávají, pokud to jde. 

A sbírejte poctivě psí hovínka a ať v žádném případě váš pes nečůrá na baráky a ploty a sloupy, ale na trávě!!!!

V nirváně nesmí být nuda. Pokud bys měl svět, ve kterém by už všechno bylo vyřešeno,

neměl bys v něm už co dělat. Je to po čase nezajímavé objevovat stále jen svou úžasnost.

Proto jsem koncipoval celý lidský rod tak,

aby vzniklo z prvních lidských rodičů mnoho různých barev kůže a lidských znaků, 

mnoho jazyků a historických tradic. Nekteré budeme muset zastavit.

Co jste ale v historii dělali některým národům či rodům kvůli barvě pleti, to je vážně velice znepokojivé. 

Když začaly první šarvátky prvních lidí, byl jsem ještě na Zemi a mohl jsem to řešit s ADAMEM a EVOU, 

kteří byli ustanoveni jako stařešinové za velekněze a soudce. 

Přečtete si důkladně jejich životní příběh, abyste si uvědomili co všechno vytrpěli.

Nyní shrnu text výše a řeknu, že ZLO PŘIJÍT DO TOHOTO SVĚTA MUSELO, ABYSTE PAK MOHLI ŽÍT V ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ A NEMĚLI JSTE POTÍŽE SE SVÝM CITEM, POCITEM A EMOCÍ A MĚLI JSTE POCIT VYSOKÉHO STUPNĚ SVOBODY. 

Některá jednání z minulosti již BOŽÍ MLÝNY nedovolí.

Za zlo si můžete jako lidstvo sami, děláte si ho sami a neuměli jste se semknout, 

abyste zločiny zastavovali na fyzické Zemi. Zločince podporujete svými nákupy. 

Lžete a jste z toho hloupí.

Mému zraku žádný zločin neujde. Mám tak dokonalé vybavení strojové na prohlížení vaší D.N.A. a celé aury, 

čtu myšlenky a jinak cítím. 

BOŽÍ MLÝNY MORTEETERNIDADU, 

které vás všechny hodnotí, 

mají MŮJ CIT a CIT MOJÍ MANŽELKY. 

JSOU JAKO ŽIVÉ.

DOBŘE SI PŘEČTĚTE, CO VÁS ČEKÁ PO SMRTI FYZICKÉHO TĚLA ZDE: