PRAVÝ BIBLICKÝ ARMAGEDDON UŽ SKONČIL

Na této stránce se dozvíte, jak byl veden a kdo v něm bojoval a kdo a jak zvítězil.PRAVÝ BIBLICKÝ ARMAGEDDON PROBÍHAL OD 50.LET 20. STOLETÍ AŽ DO PRVNÍ POLOVINY ROKU 2024.

O co šlo v tomto konfliktu a kdo byly bojující strany?

Jediný zápis v prorockých knihách, který hovoří o Armageddonu, je kniha Bible. 

Zde jsou tři zmínky, které stojí o zveřejnění.

První je Zjevení 16:14, které praví, že se jedná o výroky inspirované démony, které provádějí znamení a vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždily k válce velikého dne Boha Všemohoucího.

ARMAGEDDON BYLA FREKVENČNÍ PLASMOVÁ VÁLKA.

Jsme frekvenční plasmová realita.

Všechno je řízeno frekvenčními plasmovými generátory z vyšší říše. I na Zemi lze vyrobit menší plasmové generátory pro hubení nižší mikroflóry, ale i pro ničení životů vyšších organismů.

ZLOČINCI PŘIŠLI NA TO, JAK FUNGUJE MATRIX, ŽE POKUD JSTE SCHOPNI VYSÍLAT NEVIDITELNÝ

 FREKVENČNÍ PLASMOVÝ PAPRSEK  NA URČITÉ FREKVENCI ČI VE FREKVENČNÍM PÁSMU, 

TAK MÁ NIČIVOU SÍLU I NA LIDSKÝ ORGANISMUS. 

Pokud se vám to povede dobře a zapnete určitou komunikační frekvenci, 

tak oběť slyší na dálku váš hlas, který jste do paprsku vložili.

Tyto zbraně fungují na veliké vzdálenosti až 3000m nebo ve spojení s elektrickým vedením, 

s družicemi, satelity, věžemi a letadly. 

Dají se propojit s televizními obrazovkami, s internetem, s mobily, s počítači, s auty, 

se zabezpečovacími zařízeními na elektrický proud. 

Dají se navíc propojit s domácími spotřebiči, pokud v nich byly dopředu nainstalovány psychotronické mučky.

 To odhalíte později, až pochopíte, co ty přístroje potřebují ke své funkci a co ne. 

Velice důmyslně jsou mučky zabudovány do elektrických obvodů v nových domech a do elektrických spotřebičů (tepelné čerpadlo, solární panely, trouba, varné desky, přímotopy, světla...) 

To jenom abyste si uvědomili, jak jste byli bláhoví, neb jste důvěřovali vašim katům, kteří si dopředu instalovali psychotronické mučky ve vašich domech, v elektrických rozvodech, automobilech atd...

Všimněte si dále v tom prvním verši ze Zjevení, že je zde řečeno, že budou pozvání králové 

do tohoto konfliktu. Jací králové? Králové obchodu. Zbraně se vyráběly tajně a tajně se testovaly na lidech 

a měli je v rukách nejbohatší obchodníci světa a zloději z druhé světové války. 

Zločinci měli také dokonalé spacetimewievery. (Viděli do domácností i všude venku.) 

Na vašich domech měli nabíječky a spojky v podobě antén a různých přijímačů a vysílačů, 

které nikdo nebyl schopen rozeznat jako válečné, tedy upravené do podoby, kterou lze pro válečné účely použít.

 Jací králové byli zváni? No samozřejmě ti nejbohatší obchodníci na světě

ale jeden národ se zapojil téměř úplně celý. Hádejte jaký?

Je jich celosvětově kolem 190 milionů a jsou rozmístěni v mnoha zemích, protože nebyli řádně pochytáni

 utíkající s poklady svých obětí 2. světové války do různých koutů světa. 

Oklepali se z porážky a od 50. let 20. století začali stavět téměř do každé domácnosti plasmový generátor, 

který uměl mučit a popravovat.  Někteří na to neměli, tak dostali půjčky, aby mohli splácet. 

Mohli totiž plasmový generátor používat ve svůj prospěch, mohli kohokoli popravit mrtvicí nebo infarktem. 

Víc nesměli ze začátku, aby se to neprozradilo. Pak mohli lidem vyrábět i nemoci a mučit je bolestmi. 

Máte proto obrovské náklady na zdravotnictví ve vaší zemi a máte drahé energie, 

kradli vám vodu, ničili lesy, sufokovali je. Nad vašimi hlavami vám postavili sufokační klec 

a krajina vysychala, protože sem nešly řádně deště. 

Měli jste několik kritických období, které jsme zmapovali, kdy jste mohli, pokud bych nezapršel svými

 generátory JÁ, kobercově vyschnout. Co by to znamenalo, to vám řekneme z televize.

Vy, kteří jste za zvýšení cen elektřiny zodpovědní, okamžitě je snižte 10x.

Fašisti rádi vyráběli rakovinu, protože věděli, že se na ni dávají ve vašem pitomém zdravotnickém systému

 nejjedovatější látky světa chemoterapie. Šlo jim o to, abyste si užili utrpení každý jinak 

a oni nebyli prozrazeni. Ale že to vrhá stín na MĚ, to je ani nenapadlo. Nábožní nebyli a s BOHEM nepočítali. 

Ani je nenapadalo, že tak složité systémy, které drží MATRIX, musel stvořit někdo ABSOLUTNĚ GENIÁLNÍ. 

Brali drogy a dívali se mi do MATRIXU, aby ho lépe chápali a mohli tím účinněji mučit a zabíjet. 

Oni králové tedy byli králové obchodu. Německo byla nejrychleji se rozvíjejí ekonomika od 60. let. 

Otřepali se z války, reparace nezaplatili a zase začali uvažovat o svém celosvětovém impériu. 

Jenomže frekvenční nadvládu má pouze ABSOLUTNÍ BŮH, tedy začali MĚ zajímat osobně.

Druhý text z Bible ze Zjevení 16: 16 říká, že ti králové byli shromážděni na jedno místo

které se hebrejsky nazývá Har-Magedon. Význam tohoto jména je místo velkých bitev. Jak to probíhalo? 

Všichni se domluvili, kde válku začnou. Terčem měla být Česká Republika, konkrétně tzv. Šupka v obvodu Starého Hradiště. Měla zmizet z mapy mohutnou explozí faulplasmovou pumou.  

Celý národ měl být zmasakrovaný frekvenční genocidou

Mělo to sloužit jako varování pro ostatní národy, aby se frekvenčnímu ovlivňování nijak nepříčili. 

Aby to přijali, že nyní navždy prý vládnou Němci jako celosvětová organizace NWO LUFTHAFFE. 

Do této organizace byli zapojeni nejbohatší a nejvlivnější obchodníci světa, ale pouze někteří. 

Tedy byla to mnohonárodnostní organizace, která chtěla světu diktovat svoje podmínky.

No, jelikož jsem nechtěl, aby se z Čechů zachovala zčernalá 

a rozstřílená těla rozházená všude po městech a vesnicích 

a v polích a lesích, a nechtěl jsem, aby vybuchovaly domy a byty, tak jsem ihned zasáhl tak, aby zločinci byli

 usvědčeni z jejich záměrů a činů a já jsem mohl celou tu jejich válečnou síť rozbít. 

Nezbyl jim ani jeden generátor funkční. Jsou poraženi. Pomáhala mi v tom soukromá armáda z Ruska.

BOJOVALO SE NEJPRVE O JEDINÝ DŮM A O ŽIVOT MAJITELKY. Byla přidána na vyvražďovací blacklist. 

byla mučena, protože byla pokroková léčitelka, která mohutně vyučovala online 

a upozorňovala na to, že v životním prostředí České republiky je nějak podezřele hodně toxických kovů, 

že je to vidět v krvi klientů a na lékařsky certifikovaných přístrojích Sensitiv Imago 530, se kterým pracovala.

Na členy její rodiny jsem musel dávat ochranné klece 

a musel jsem chránit i jejich zvířata, protože je chtěli uplasmovat tak, 

že by se roztrhly na malé krvavé cáry. Nábytek měl vybuchovat, byl to velice detailní plán likvidace tak, 

aby si to co oběť co nejvíce užila. Tedy horor hororů.

Pokud bych nezasáhl, tak MAJITELKA by absolutně zešílela a sebepoškozovala by se, 

protože její povaha by neumožnila, aby poškozovala někoho jiného. 

Smrtící a debilizující paprsky jí posílala LUFTHAFFE NWO od roku 2012 intenzívně, 

poté co začala aspirovat na manažerku 

roku jedné z MLM firem, která měla původ v Německu. Také netušila zlo, ani nemohla, 

neznala všechny historické skutečnosti. Historii budeme vyučovat, abyste se nemohli mýlit.

Pokračuji v původním obsahu: Předtím jí už měnili její sakralitu, aby se zvrhla mentálně. 

Těmto faulfrekvencím nejde odolat, proto jsou zakázané, 

lidstvo by při jejich zapnutí zešílelo z násilí a sexuální zvrhlosti.

Nadávali jí vulgárně a vysmívali se a mohla to slyšet německy i anglicky.

Začala se postupně chovat jinak a měla hrůzostrašné schizofrenické halucinace a tísnivé hluboké deprese

a k tomu brutálně sadistické bolestivé psychotraumatizující mučení

Já jsem na ni mluvil od roku 2016 denně, takže jsme ji neustále připravovali na její budoucí povolání. 

Bylo potřeba aby rozuměla vlastní zkušeností MATRIXU, 

aby měla dokonalý úsudek jako ABSOLUTNÍ SOUDKYNĚ A ABSOLUTNÍ VELEKNĚŽKA LIDSTVA, kterou jsem si vyvolil.

Více vám poví osobně v televizi. Je poraněná, tak mějte shovívavost, 

vystříleli jí totiž přední horní zub 

a mandibulární kloub malými mučivými paprsky, které bolí. 

Bude potřebovat opravit celou čelist odborně.

 Stříleli jí neustále do levé strany, do oka, do mozku, kde sídlí sakralita, do levého chodidla, do levé plíce, 

do srdce jí stříleli, to strašně bolí při určitém zaměření. Vypálil jí 4 znaménka u očí fauplasmovým laserem. 

Byla úplně šílená. 

A to jsme my z vyšších říší bojovali, aby dostala jen to, co může unést, ale aby zakusila všechny druhy zbraní,

 aby je mohla popsat. Měřil jsem si na ní ty programy a zjišťoval jsme co dělají v těle člověka 

a jak ovlivňují materiály, abych jim to mohl spočítat. Zapisovali jsem je jak byly cítit, 

aby měla písemné svědectví o tom. Tyto zbraně odtajníme a z jejich domů uděláme muzeum . 

Budete se tam moci jít podívat a všechno si uvědomit z čeho jste byli zachráněni.

Plánem fašistů bylo po sériích mučení různými zbraněmi najednou vystřílet z ní různými ošklivými

 znaménky, vředy a jizvami a modřinami (i s prostřelenou nohou počítali) na kůži čarodějnici, 

kterou by nakonec faulplasmově upálili. 

Byla totiž léčitelička, jak jsem již řekl. A JÁ upřímné léčitelíčky miluji. 

Chápou totiž moje vzkazy, alespoň tedy částečně, které jsem jim zanechal v přírodě.

Svoje plány fašisti měnili, jakmile přišli o nějaké zbraně, nebo se jim něco nedařilo.

O JEJÍ dům se vedly 4 bitvy, potom dům musela opustit, protože by mohl vzplát, 

kdyby se do něj střílelo dál. Uvařil by se tam vzduch, rozprskly by se některé materiály 

a celé byto vybouchlo faulplasmovým šlehem. 

Mezitím, než utekla, tak ji mučili různými způsoby. To vám popíše sama.

Musela utéci k mamince do domu po tatínkovi a předtím dát k babičce dceru, 

protože jí chtěli zavraždit také. Zakroutili jí páteř do spirály čtyřmi velkými plasmovými generátory ve spánku 

a chtěli jí protrhnout vejpůl. Tomu jsem zabránil, ale páteř nešla narovnat, 

protože její dcera nespolupracovala na svém léčení. Jenomže páteř nešla narovnat hlavně proto, 

protože ve střevech byl zaražený usufokovaný odpad. Ti, kteří ji rehabilitovali, 

nechtěli slyšet o tom, že může mít ve střevech zaraženou stolici, což brání narovnání cvičením. 

Nerespektovali její doporučení brát určité potravinové doplňky a stravu 

a dělali si věci po svém a bezúspěšně, páteř se nezlepšila za jejich péče.

Střevo si udělalo kapsu a normálně fungovalo dál, dokud se nenaplnilo úplně. 

Zátka sufokačního obsahu bránila v defekaci. Muselo dojít až na operaci, 

ale to už byla páteř tuhá. Lékaři pochybili ve třech  lékařských zařízeních. První dítě vracela domů, 

že mu nic není, druhá nerespektovala matku a dělala vyšetření, které se u takového nálezu nesmí! 

Mohlo se protrhnout střevo a nebo by mohl utrpět nějaký orgán, který už tak je stlačený. 

Lékaři, který takto léčil, odebírám diplom. Odmítl totiž udělat vyšetření, o kterém matka tvrdila, 

že jako jediné může odhalit usufokovaný obsah u páteře do spirály. 

Chtěla magnetickou rezonanci a byla opakovaně odmítnuta 

a nemocnice na ni zavolala psychiatrický odchyt. Detaily vám poví sama v televizi.

Co se týká počtu zbraní, které byly uplatněny v Armageddonu, tak LUFTHAFFE NWO vyprodukovala 

500 milionů zbraní. Víc jsem jim nedovolil. Popravil jsem jejich strůjce, aby to dál vyrábět už nešlo. 

Těchto zbraní bylo několik druhů. Některé střílely střeličky, jiné střely, ještě jiné větší střely 

a potom to byly generátory velké, které už musely mít místnost pro sebe.  Plasma může procházet materiály 

a mířit na tělo a není se možné za nic dlouhodobě schovat. Postupně to zločinec prozáří.

Dalším druhem zbraní byly sufokační plasmy, které faulplasmovaly povrchy věcí v domácnosti 

a nebo mohly sufokovat rostlinstvo. Kdybychom to nechali, tak byste viděli, co takové plasmy umí. 

Celá krajina by vymřela náhle. 

Umírala včelstva a po celém světě byly masové úhyny živočichů, i 800 ročně posledních asi 20 let. 

Podíl na tom měly i testy atomových zbraní.

Umírali hlavně mořští živočichové a ptáci.

U MATRONY si sufokaci rostlin zkoušeli na její zahradě a na zahradě její maminky.

maminka si myslela, že je to nějaká nemoc, 

když jí odešly vzrostlé tůje a byly úplně suché, zhnědlé a  usufokované. 

Plasma faul totiž ničí kyslík i kyslík ve vodě 

a materiálech. Normálně ho rozstřelí a kyslík se rozpadne na nic. 

Kyslík musí vyrobit rostlinstvo, nejde ho vyrábět.

NWO LUFTHAFFE mučila MATRONĚ zvířata. 

Jednoho kocourka bílého, jmenoval se JUDE KOT LVÍČEK, 

jsem nestihl zachránit a zemřel velice drsnou smrtí, což mě mrzí.

 Chudák prozvracel kus noci a potom zemřel totálním vyčerpáním. 

Udělali mu totiž fauplasmovou pumu do žaludku a měl křeče. Byly mu asi dva roky. 

Byl to nalezenec, který se našel u popelnic a byl zablácený a v ouškách měl špínu strašnou. 

Ošetřovali jsme ho, vypiplali až z něj byl nádherný kocour a moc nám chybí. Byl mluvící telepaticky. 

Všem kočičkám se pokoušeli udělat faulplasmové ohně na nosánek, u jednoho, u Georga, se jim to povedlo, 

než jsem přišel na program, který to zastavuje. Všechny kočičky pak chtěli uspat a zastřelit ve spánku tak, 

že by se rozprskly, ale my jsme je probouzeli tím, že jsme jim smažili šunčičku a dávali jsme jim trít. 

Pak se vzdali záměru, že to nemá cenu. Takto odtáhli mnohokrát, protože se jim nepodařilo pár jejich hnusot.

 Mysleli si, že mají někde chybu v systému a nadávali na vynálezce, který to sestrojil, který už ale nežil.

Postupně jsme jim s mojí armádou věrných ničili všechny zbraně. 

Cílem bylo nenechat ani jednu v provozu. Tedy museli je zapnout. 

Jenomže jak ji zapnou, tak mezi střelou a zapnutím je prostor, kdy druhá říše může ničit. 

Mnozí ale vystřelili a my jsme to chytali na klece, které byly na domech MATRONY. 

Když MATRONA změnila adresu, tak slavili a naplánovali si, že ji budou vyhánět dům od domu, 

byt od bytu, že si už nelehne. Mučili jí hlavně v noci, aby se nevyspala. 

Nejhorší na tom bylo, že její maminka ateistka jí nevěřila, když jí dcera opakovaně sdělovala, 

že ji mučí nějaké neviditelné zbraně a že na ni mluví ABSOLUTNÍ BŮH, 

který jí zachraňuje a provádí na ní pocitové zátěžové testy pro její budoucí povolání,

a poslala na ni záchranku a policii, která ji vezla na psychiatrii, 

psychotronické zbraně je totiž nezajímaly, ani BŮH. O psychiatriích si povíme v televizi 

a uvědomuji vás, že je zavíráme, zůstanou pouze odvykací zařízení na alkohol a drogy, 

kam se všichni závislí budou muset dostavit měsíc od lockdownu. 

Všechny děti musí domů k rodičům, kteří se budou učit rozumět svému dítěte z televizí.

Retardovaní jdou domů, budou pro ně zřízeny speciálním zařízením i s přespáním 

a jejich rodiče nebo prarodiče dostanou od státu pomoc, aby péči o ně zvládli. 

V každém městě bude herna pro ně a dostanou zvláštní pomoc od nás nahoře. 

Pokud nemají kam jít domů, postará se o ně stát, ale jinak, bez elektrošoků, 

které debilizují, a od toxických léků, které ničí úsudek, paměť, cit a jsou jedovaté pro tkáně

Nejezte to, jestli to máte doma! A vy, kteří jste to předepisovali a nutili jste druhé, 

kteří s vámi nesouhlasili, pod pohrůžkou většího násilí na ně, tak se máte na co těšit.

Léčit budeme z médií. PSYCHIATŘI DOSTANOU POKUTY. 

Budou se moci přeměnit na maséry a nebo na pracovníky v zemědělství, 

které se teď bude v  KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ rozvíjet.

Detaily se dozvíte v televizi.

Nyní ještě k tomu jak MATRONA spolupracovala na záchraně České republiky od genocidy. 

Za její snahu a plnění mých rozkazů si zaslouží, aby jí tato země patřila. 

bude zde kralovat 5 roků, protože se chce naučit řídit malý stát a používat tyto svoje znalosti pro rovnání

 vztahů celosvětově, protože je zároveň jmenována CELOSVĚTOVOU PANACEJSKOU CÍSAŘOVNOU.

SVOJE TAKTIKY V BOJI VÁM SDĚLÍM OSOBNĚ SKZE TLUMOČNÍKA MUŽE, KTERÝ SE MNOU SPOLUPRACOVAL.

Detaily jejího válečného příběhu vám popíše MATRONA sama do televize a vezmeme to důkladně, 

aby vám žádné dojmy a pocity či emoce nebo váš cit neunikli.

ABSOLUTNĚ DOKUMENTUJEME PRO BUDOUCÍ GENERACE.

Na našich záznamech nesmí nikdo nic měnit a musí se detailně přeložit do všech světových jazyků, 

což zajistí výhradně svědkové Jehovovi.

A zapomněli jsme na poslední text z Bible ze Zjevení 11:18, který dává informaci, že BŮH zničí ty, kteří ničí Zemi.

Nemusíte se bát. Sdílejte naše stránky, ať se národ uvědomí rychle. 

Je to pak pohádka úžasná, kterou si rád zahraji s vámi.

P.S. připravte si sešity a propisky či pera, 

tužku mějte v záloze.