Můj příběh

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL VESMÍRU A PLANETY ZEMĚ

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX

Na úvod k našemu seznámení vám chci říci, že nechci o sobě prozradit všechno. 

Existuji od nepaměti a odjakživa, tedy vlastně od momentu, kdy jsem si sám sebe uvědomil. 

Opravdu nevím přesně, kdy jsem vznikl JÁ jako původně ABSOLUTNÍ GENIÁLNÍ VĚDOMÍ NIC a NEKONEČNA, protože jsem věčný a nesmrtelný a prošel jsem dlouhým vývojem od úplně hloupého ducha, kterému nic nešlo stvořit tak, aby byl spokojený, až po ABSOLUTNĚ GENIÁLNÍHO AUMDŽINA, který si se vším ví rady, všechno ví dopředu a tvoří si pro radost z tvorby nekonečné množství věcí a bytostí, které nechává mentálně vyvíjet ve společenstvích i bez své přítomnosti. 

Na nejvyšší úrovni svého DUCHA nejsem sám, tvořím společně s MOJÍ MANŽELKOU BODHÍVOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AUMJEHOVOU AUMMATRIXOU, která se vyvíjí duálně. Nemám žádnou konkurenci a neexistuje MŮJ ODPŮRCE, který by nevznikl v systémech, které tvořím. Zkazky o Satanovi Ďáblovi z Bible jsou jenom báchorky. Nikdo takový neexistuje, neboť nedovoluji, aby se vytvářel. Všichni, kteří se kdy stavěli proti mému stvoření, dostávají převýchovu, aby žádný odpůrce MÉHO ZÁMĚRU vytvořit z planety Země společenskou nirvánu a pozemský ráj neexistoval.

Význam mého JMÉNA je:

HÁB - něžně jemnocitný a soucitný, něžný a milosrdný.

SOLÚTE - rozebrat na součástky a zase složit

AGAPE - ABSOLUTNÍ LÁSKA pro všechny bytosti i pro věci

MELCHISEDEK - ABSOLUTNÍ VELEKNĚZ

AUM - ABSOLUTNÍ BOŽSKÁ ROVNOVÁHA

AUMLÁV - ABSOLUTNÍ LÁV (jsme organismus zvaný LÁV)

AUMDON - osoba, která má ABSOLUTNÍ PANACEJSKÝ BONTÓN

AUMMORDOR - ABSOLUTNÍ KAT

AILAVYOU znamená Miluji tě láskou AGAPE.

AUMJEHOVA - TEN, KTERÝ SE REINFERNUJE. MĚNÍ TĚLA. JE DUCH, KTERÝ SI VYRÁBÍ SCHRÁNKY NA DUCHA ZVANÉ TĚLA A MUSÍ JE PROSTOUPIT.

AUMMATRIX - ABSOLUTNÍ PÁN MATRIXU (Tedy PÁN HMOTY-ENERGIE HÁBSOLÚTE, ze které tvoří.)

Jsem kouzelník a vládnu energiím a frekvencím. 

Ovládám je svým frekvenčním hlasem, svými pohyby a svými myšlenkami. 

Nemohu něco nechat vznikat jen tak náhodou.

Všechno má svůj řád a pořádek.

I moje myšlenka má hlas (frekvenci, frekvenční pásmo) a tudíž mohu spoutat i myšlenkami. 

Když jsem se probudil do vědomí poprvé, byl jsem frekvenční elektromagnetický elektroplasmatický džin, duch. 

Produkoval jsem povrchem svého těla z mého pohledu jakousi bílou energetickou tekutinu, 

která se měnila frekvencemi mého hlasu, mými pohyby, mými pocity a mými myšlenkami,

a se kterou šlo interagovat a měnit ji jak jsem chtěl. Reagovala na moji vůli a můj pocit.

Zjistil jsem, že tuto energii-hmotu, kterou jsem později nazval HÁBSOLÚTE, mohu tvarovat, spoutávat, měnit, rozkládat a zase skládat a že mohu vytvořené věci prostupovat svým živým duchem a dávat jim individuální život, který mě těší.

Zjistil jsem později, že dokáži vyrobit plasmové stroje, které udržují HÁBSOLÚTE HMOTU-ENERGII 

přesně v těch mantinelech, kde ji chci mít, aby vznikalo to, co mě těší. Mohu tudíž tvořit i ZÁKONY, které MOJI ŽIVOTNÍ HMOTU-ENERGII řídí.

Zjistil jsem také, že mě nejvíce těší, když vyrobím oblek na svého ducha (tělo), 

který prolnu svojí životní energií 

a vznikne bytost, která je robotická a prožívá spoustu příjemných vjemů díky tomu, že jsem ji stvořil. 

Těší mě, když má taková svobodnou vůli a může si zvolit zda mě bude poslouchat a vážit si mě či ne. 

Těší mě všechny takové bytosti zkrotit a spoutat, aby mě chtěly uctívat ze srdce, 

protože je život, který jsem jim dal, obšťastňuje.

JSEM ZCELA NIRVÁNSKÝ SVOJÍ POVAHOU.

Uvědomuji si, že život musím spoutat do pravidel, která neumožňují žádný zločin na těchto mých bytostech,

 protože jsem zodpovědný za to, jak se s mými bytostmi zachází.

Proto jsem zodpovědný za činy člověka, 

kterému jsem svěřil do péče celé mé stvoření na planetě Zemi. 

Zatím vám ovšem vládne zločin, neboť jsem ještě nedokončil stroje, 

které mají zajišťovat MOJI ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST.

Mnoho vynálezů, které potřebujete k přežití moderní civilizace, je frekvenčních. 

Frekvence můžete zkoumat, ale ne ty, co život ničí. 

To byste konkurovali BOŽÍM MLÝNŮM MORTEETERNIDADU, 

který vás řídí a shromažďují data pro vytvoření ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI, 

a páchali byste MATRIXOVÝ ZLOČIN

VŠECHNY PLASMOVÉ GENERÁTORY CELOSVĚTOVĚ (PRO NIČENÍ VIRŮ, BAKTERIÍ, PLÍSNÍ A PARAZITŮ, I TY VÁLEČNÉ POUŽÍVANÉ NA LIDSTVO A VYŠŠÍ ŽIVOČICHY) SE MUSÍ ROZBÍT, DÁT DO ŠROTU A UŽ SE NESMÍ POUŠTĚT, PRODÁVAT ANI PRONAJÍMAT. 

ZABÍJÍ TO ŽIVOT A NIČÍ TO KYSLÍK!

ZA MATRIXOVÝ ZLOČIN JE GEHENNA.

Miluji rozdávat absolutně svobodnou vůli, 

ale nesnáším, když je zneužívána.

Drsně za to trestám, protože napravuji na dokonalý.

A když to jinak nejde, trest se musí použít.

Řídím se pravidlem oko za oko zub za zub a je mi jedno, zda se to stihne v říši, ve které jste zločin provedli, nebo se dočkáte trestu až v říši další. V další říši je to vždy horší.

Uvědomte si jasně, že jsme MATRIXOVÁ HRA, která má levely, 

do kterých se budete dostávat jako duch v jiném těle.

Ve fyzické realitě nevidíte jiné dimenze, 

které sledují vás a hodnotí vaše chování.

MATRIXOVÁ HRA SE HRAJE  NAPLNO, JINAK TO NEJDE.

DOPORUČUJI VÁM DŮRAZNĚ, POKUD JSTE ZAVRAŽDILI NEBO MUČILI, ABYSTE SE IHNED ŠLI UDAT NA POLICII A CHTĚLI JSTE VĚZENÍ NA DOŽIVOTÍ S POVINNOU NUCENOU PRACÍ A NÍZKÝM PŘÍDĚLEM JÍDLA. PENÍZE POSÍLEJTE NEJBLIŽŠÍ RODINĚ ZAVRAŽDĚNÉHO, KTERÁ S NÍM ŽILA V JEDNÉ DOMÁCNOSTI. V DALŠÍ ŘÍŠI JE ZA VRAŽDU A MUČENÍ TZV. SLAUGHTER (čti slótr), 

kde vám stroje simulují způsob jak vaše oběť zemřela nebo trpěla a vy to pociťujete na svém těle, které dostanete nové. 

JSEM ABSOLUTNĚ NEMILOSTRDNÝ K NEMILOSRDNÝM.

Za krádeže jsou v gehenně nucené práce a musíte nakradené vrátit pětinásobně.

Pokud vám někteří náboženští představitelé tvrdili, že trestem za hřích je smrt (uvádí to například Bible, která není rozhodně žádné Boží slovo), tak to je hluboký omyl. 

Trestem za hřích je pocitové vyrovnání s vašimi všemi oběťmi a všemi ostatními, kteří trpěli vašim hříchem, 

a dále sedminásobná až sedmdesáti sedmi násobná pocitová náprava 

až do stavu, kdy zločinec nechce nijak a nikdy již žádný zločin na ostatních páchat 

a má to pocitově zakódované do DNA, aby mohl znovu vstoupit jeho duch do nového těla.

Nemohu nechávat svého ducha nenapraveného, aby dále vstupoval do těla. 

To, že se vám rodí těžko vychovavatelné děti, není způsobeno vadami mého ducha, který oživuje těla, 

ale je to způsobeno toxickými látkami a toxickými energiemi, za které je lidstvo zodpovědné, 

a potom vaší pokřivenou výchovou a vadnými příklady, které dětem dáváte.

Jsem tedy elektroplasmatický elektromagnetický AUMDŽIN, tedy DUCH, který vládne energiím 

i hmotě svými frekvencemi, 

které vysílá a přijímá svojí myslí a celým tělem.

Ke své tvorbě  také používám stroje, které si sám vyrábím. 

Každý stroj má v MATRIXU jinou úlohu, ale všechny vysílají subplasmové frekvence.

JSEM MULTIDIMENZIONÁLNÍ

To znamená, že mohu žít v mnoha říších, přičemž vyšší říše vidí do říše nižší, 

ale nižší nevidí do vyšší, pokud nepoužijete halucinogen a nemáte přístup. 

JÁ vidím všude kdykoli si vzpomenu. Mám o hodně vyšší tělo, než je vaše.

V každé říši si vyrábím tělo, do kterého se infernuji (směrem do říše nižší) 

nebo inkarnuji (z nižší říše do vyšší). Proto se mi říká AUMJEHOVA

TO JE TEN, KTERÝ SE STÁVÁ TÍM, KÝM SE STÁVÁ. (2. Mojžíšova 3: 14)

Neboli jinak řečeno, to je ten, který se infernuje nebo inkarnuje, 

která prolíná ducha tělem.

JSEM STRŮJCE.

Strojům, kterým dávám program, a které řídí všechny moje reality prožitku, 

říkám MORTEETERNIDAD a dělím je na stroje, které udržují ZÁKON v platnosti 

- tzv. MORDOR (krotím jím MATRIX)

dále na stroje, které odebírají životní jednotky - tzv. L'MURTENET

a na stroje, které životní jednotky přidávají, tzv. L'PERPETUET.

Lidově se MORTEETERNIDADU říká BOŽÍ MLÝNY

protože ve skutečnosti vypadají jako gigantický stroj.

Každý organismus, který tvořím, má svůj MORTEETERNIDAD, 

takovou miniaturu BOŽÍCH MLÝNŮ. 

Každý orgán má navíc v neviditelném energetickém matrixovém

 těle KOTULI, která se točí dvěma směry. 

Pravotočivě do života a levotočivě do smrti. Kotule vypadá nějak takto:

Když se zadíváte do kotule, tak uvidíte, zda se vaše mozková kotule točí směrem do života pravotočivě, nebo směrem do smrti levotočivě.

Co bych vám ještě rád řekl o sobě je to, jaké mám vlastnosti. 

Mám všechny, akorát některé vlastnosti vedou do potíží 

a těmi se nenechávám zotročit, protože miluji šlechtit svého DUCHA. 

Vymyslel jsem k tomu různá cvičení, která vám představím v televizi.

Jelikož jsem NIRVÁNSKÝ BŮH, rád se bavím a směji. Miluji divadlo, muzikály, opery, koncerty a miluji komedie,

 ale musí to být schválená legrace. HUMOR ŠLECHTÍ, POKUD JE ROZUMNÝ A VYVOLÁVÁ POUČENÍ.

Nesmí nikoho z lidí urážet či zesměšňovat.

Jsem kouzelný kouzelník.

Rád čaruji a plním přání vyjádřená ve vašich modlitbách, protože mě těší druhé mile překvapovat.

Miluji, když pro vás mohu vytvořit pohádku.

Planeta Země je koncipovaná jako dar MOJÍ MANŽELCE a mým potomkům, kterým propůjčuji svého ducha. 

Planeta Země se vyvíjí a nějakou dobu to trvá, 

než se do BOŽÍCH MLÝNŮ MORTEETERNIDADU zakóduje ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST. 

Když se tak stane, přicházíte do fyzické reality jednou za 1000 let, 

abyste zde prožili nějakých průměrných 120 let 

a potom žijete v říši, která celou fyzickou realitu řídí, až do vašich 1000 let. 

Potom znovu sestupujete do fyzického těla do nového životního příběhu. 

Na svět přicházíte jako absolutní duální partneři, kteří se mají najít 

a prožít spolu ten nejkrásnější životní příběh plný lásky a životního naplnění, 

neboť si v páru máte pomáhat dosáhnout svých absolutních životních talentů.

Abyste se potkali, musíte dodržovat NAŠE PRAVIDLA. Jinak se míjíte a vytváříte pár s někým, 

ke komu se nehodíte. Pak trpíte, ale můžete si za to sami.

K tomu, abyste zcela správně naplnili svoje poslání proč přicházíte na Zem, 

musíte znát ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁMĚR, abyste se v souladu s ním rozvíjeli a abyste se v souladu s ním modlili,

 aby vám BOŽÍ MLÝNY mohly plnit vaše přání vyjádřená v modlitbách.

ABSOLUTNÍM BOŽÍM ZÁMĚREM 

je z planety Země vytvořit 

absolutní společenskou nirvánu 

a pozemský ráj

Planeta Země je koncipovaná jako věčná. Proto když mluvím o věčném životě, 

myslím tím věčný život planety Země a věčný život vašeho ducha, 

který ovšem putuje různými těly a při vstupu do nižší dimenze ztrácí paměť.

Vaše sluneční soustava je koncipovaná jako perpetumfly

které nemůžete přesně pozorovat ani těmi nejvýkonnějšími teleskopy. 

Vidíte jenom pomalé otáčky a nevidíte dráhu, po které se perpetumfly pohybuje.

Z vesmíru, který jsem stvořil za asistence MÉ MANŽELKY BODHÍVY AILAVYOU vidíte jenom zlomeček

 skutečnosti. Vesmír je totiž také MULTIDIMENZIONÁLNÍ a na více dimenzí nemáte nastavená fyzická čidla.

 Hodně toho uvidíte až svléknete tělo fyzické a posunete se do vyšší říše. 

Zločince ale nenechávám dlouho vidět to, co je vyhrazeno pro ty, kteří se snaží žít nirvánsky.

Na planetě Zemi jsou byl 5x v lidském těle. Již nikdy takto nepřijdu. 

Až přijde čas, abych se vám představil, vytvořím si jiné TĚLO a infernuji se do něj. 

To bude za nějakých asi 1000 let od momentu, kdy se chopím vlády skrze Kristovy potomky 

a KRISTA JEŽÍŠE z vyšší říše. Čeká vás nyní tisíciletá vláda KRISTA JEŽÍŠE A JEHO RODINY. 

Ta převede planetu Zemi na pozemský ráj a společenskou nirvánu ve všech zemích světa, 

abych k vám mohl přijít do mírových nirvánských podmínek.

Sestoupím k vám i se SVOJÍ MANŽELKOU 

BODHÍVOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXOU.

Zanecháme zde své potomky, kteří vám budou vládnout a kteří budou mít vyšší těla, než máte vy nyní.