ZVLÁŠTNÍ KAPITOLA SE TÝKÁ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

aby bylo jasno, kdo udělal největší díl práce pro BOHA ABSOLUTNÍHO. 

Kdo jsou svědkové Jehovovi se dozvíte zde: www.jw.org

Dejte si stránky do češtiny.

ODMĚNA PRO SVĚDKY JEHOVOVY

BUDETE POVOLÁNI VY, KTEŘÍ JSTE HODNĚ PRACOVALI NA BOŽÍM DÍLE. BUDE TO TRVAT NĚKOLIK ROKŮ, NEŽ SEPÍŠETE VŠECHNY SVOJE ZKUŠENOSTI TAK, ABY ŠLY POUŽÍT JAKO PŘÍKLAD. 

BUDETE DOSTÁVAT SPECIÁLNÍ VÝUKU.

Kde jste dělali chyby, o čem jste pochybovali a co vám vadilo na sboru a jeho členech. Držte se absolutní pocitové poctivosti, upřímnosti a přesně popisujte pravdivě všechny události, osoby.  

Co vám vadilo na Bibli a jejích příkazech. Co vám vadilo na nařízení sboru? Zkoumali jste někdy něco jiného (náboženské texty, filozofie, psychologie, politologie, přírodopis a zeměpis, fyziku, chemii, atomovou fyziku, lékařství, historie...) než biblickou literaturu produkovanou vedoucím sborem svědků Jehovových? Jak vás tato literatura povzbudila do práce pro mě? Přečetli jste si někdy zkušenost někoho, kdo odešel, abyste se mohli zlepšit? Uvažovali jste o tom proč lidé od vás odcházejí a jak to udělat, aby neodcházeli? Kde se děly chyby ve vztazích? Jak se díváte na to, že Pavel ve svých dopisech diskriminuje ženy?

Poté, co sepíšete svůj životní příběh, vezměte to od dětství, všechno, co mělo vliv na váš bohulibý rozvoj. Kdo vás brzdil, co vás brzdilo, po čem jste toužili a po čem toužíte stále i nyní. Chtěli byste peníze? Dostanete svatého ducha a budete rozvíjet své talenty. Budou z vás celosvětoví komisaři. 

To je ZVLÁŠTNÍ VELEKNĚŽSKÁ TŘÍDA.

Chválit vás budeme v televizi. Kárat vás budeme soukromě na vašich shromážděních.

Řekněte mi, po jakém povolání toužíte nejvíce. Co byste v životě dál chtěli dělat. 

Až to všechno sepíšete, zašlete vaši výpověď na adresu, kterou vám řekneme zde. Přibude informace.

Pokusím se splnit všechna vaše tajná přání.