Absolutní Stvořitel

VŠEHOBYTÍ A LIDSTVA

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX, ČERNOKNĚŽNÍK, ČARODĚJ, MÁG A KOUZELNÍK MLUVÍ.

Slova na tomto webu byla zapsána v telepatické komunikaci skrze lidského prostředníka. 

AŽ BUDU CHTÍT PROKÁZAT SE TÍM, KÝM JSEM, UDĚLÁM TO SKRZE ZÁZRAKY.

Nyní ať hovoří tento webový kulón a připraví se vaše srdce na nástup 

MÉ CELOSVĚTOVÉ VLÁDY.

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL VŠEHOBYTÍ A LIDSTVA

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX

Moji milí Češi, Moraváci a Slezané, věřící či nevěřící !!!!

Chtěli byste vědět, jaký KOUZELNÍK, ČARODĚJ A MÁG je za konstrukcí života na planetě Zemi a zajímá vás proč jsem vás nechal tak dlouho bez svého vedení?

Chtěli byste nahlédnout více do tvorby planety Země a do záhad její minulosti?

Přáli byste si, abyste chápali jak ztrácíte životní jednotky a jak je možné je získat, 

abyste mohli dosáhnout vyššího věku bez nevyléčitelných nemocí a nestárli jste tak rychle? 

Chtěli byste návod na život, abyste prožívali nirvánské vztahy?

Přáli byste si, abyste dostali univerzální ZÁKON, který by lidstvo spojil 

a vytvořil absolutně spravedlivou nirvánskou společnost, 

která by byla schopna vytvořit celosvětový pozemský ráj? 

Tedy přáli byste si svět bez zločinnosti?

Přáli byste si, aby na planeta Země zavládla 

ABSOLUTNÍ BOŽÍ BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST skrze neviditelné zbraně, 

které by zatkly všechny zločince a přivedli je na policie? Chtěli byste, aby zločinci vůbec nevznikali?

To všechno se nyní stane postupně skutečností.

Doufám, že už vás někdy napadlo, když jste pozorovali přírodu kolem sebe, 

že za existencí této čarokrásné planety 

a celého vesmíru je GENIÁLNÍ STVOŘITELSKÁ INTELIGENCE 

a nikoli slepá náhodná evoluce. 

Vím, že jsem jako VÁŠ STVOŘITEL dlouho mlčel

a nechal jsem vás vyvíjet bez absolutního uvědomění toho, kdo jsem JÁ a MOJE MANŽELKA.

 Bylo to nutné a nešlo to udělat jinak. Když to nejde, tak to nejde. 

Z tohoto webu pochopíte, proč bylo nezbytné, abyste tak dlouho žili ve vlastních lžích a ve zločinu jako lidstvo. 

Hlavním důvodem je fakt, že jsme tvořili ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKOU 

BOŽÍ SPRAVEDLNOST

která se vytváří pozorováním, frekvenčním měřením a vyhodnocováním zločinu.

Přicházíme k vám v době, kdy si lidé nadělali svojí nerozumnou činností, 

chamtivostí a nedbalostí tolik problémů, 

že je potřeba zcela změnit celoplanetárně jejich myšlení, 

kterým se dostali až na pokraj udržitelnosti života na této planetě,

 pokud se má tato planeta zachránit od globální přírodní apokalypsy. 

Teprve nyní je možné lidstvo rychle propojit informacemi, protože existují celosvětová média 

a překladatelé a tlumočníci a tisk. Dříve to nešlo. Svět se musel nechat vyvíjet až sem. 

Musel se také nechat vyvíjet do stavu, kdy lidé vytvoří zbraně, které budou konkurovat BOŽÍM MLÝNŮM, 

které vás řídí. Tedy muselo dojít na celosvětovou frekvenční válku, kterou už máte za sebou. 

Věděli o ní pouze váleční zločinci, jejich oběti a STVOŘITELSKÁ ŘÍŠE, 

která planetu Zemi zachraňovala od frekvenční hrůzovlády.

Lidstvo nyní prochází v jednotlivých částech světa událostmi, které byly dlouho předpovězené, že se stanou, 

například v prorocké knize Bibli. 

Tomuto období se říká velké soužení.

Denně se na světě dějí na různých místech planety Země přírodní katastrofy a mnohé země jsou ve válce,

 jiné země postihují hladomory.

(čtěte Evangelium podle Matouše 24. kapitola nebo 2. Timoteovi 3: 1 - 5; Zjevení Jana 11:18)

Nebojte se, přicházíme včas jako konstruktéři této planety, abychom vaše myšlení otočili správným směrem.

Planeta Země je koncipovaná jako věčná.

Pokud se trošku vyznáte v matematice a pravděpodobnosti, tak víte, že pravděpodobnost, 

že by samovolně vznikla i ta nejjednodušší buňka na této planetě, je tak mizivá, že je to nemožné. 

Všechny organismy a jejich části, i ty mikroskopické, jsou totiž velice složité.

Těší nás, že stále více pokorných vědců přichází na to, 

že za stvořením života na planetě Zemi je GENIÁLNÍ INTELIGENCE.

Nevznikli jste náhodou a samovolně a bez ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁMĚRU.

Možná také víte, že i vakuum, o kterém si hodně lidí myslí, že v něm není nic, fluktuuje s téměř nekonečnou energií až 10 na 100 gramů na cm krychlový.

Možná jste někdy tajně a slavnostně pokorně nahlédli na halucinogenních rostlinách do MATRIXU 

a zjistili jste, že máte matematické tělo, energetické matrixové tělo,

 že příroda telepaticky komunikuje a je ovládána božím duchem 

a že je okolo vás neviditelný etherický pohádkový svět vašich slov,

 myšlenek, pocitů a emocí, postojů a záměrů, přání a modliteb, 

který je elektromagnetický a elektroplasmatický. 

Pokud jste nahlédli skrze vědecké práce do lidského těla, zjistili jste, 

že jste tvoření mimo jiné biliony mikroskopických

 organismů, které představují vaši individuální pocitovou mikroflóru.

Vaše tělo je ZÁZRAK 

a stále málo o něm víte. Máte více schopností, než nyní využíváte.

Ve skutečnosti jsou za existencí veškerého života zde 

DVA GENIÁLNÍ 

DUCHOVÉ ABSOLUTNA

ELEKTROPLASMATIČTÍ ELEKTROMAGNETIČTÍ DUÁLNÍ AUMDŽINOVÉ,

kteří jsou MAJITELI VŠECH ENERGIÍ, ZE KTERÝCH JSTE STVOŘENI.

Tohle níže je jednoduché vyjádření, kdo JSME.

Taoisté si tento znak půjčili do NÁS.

NEBOJTE SE, NEBOJUJEME SPOLU, MILUJEME SE.

Nejsme BŮH a SATAN ĎÁBEL, jsme AUMDŽINOVÉ, KTEŘÍ SI NEŠKODÍ.

Pro mnohé posvátná kniha, která je nejrozšířenější a nejpřekládanější knihou na světě, Bible, 

správně uvádí, že: "Bůh je Duch." Evangelium Jana 4: 24

(Viz také 2. Korintským 13: 17; 1. Timoteovi 1:17; Židům 11: 27b)

V celé Bibli se ovšem pozapomíná na to, že BŮH MÁ MANŽELKU, že netvoří sám. 

Vzniklo to tím, že když jsem tvořil první lidskou dvojici, MOJE MANŽELKA nebyla na Zemi v těle, 

byl jsem sám. Pomáhala mi z vyšší říše v telepatické plasmové komunikaci.

SVOJI MANŽELKU VNÍMÁM JAKO SVÉ DRUHÉ JÁ. SPOLUPRACUJEME.

JSME CESTOVATELÉ ČASOPROSTOREM. Časoprostor sami vytváříme, neboť jsme DUCHOVÉ NEKONEČNA a musíme stavět své světy v tzv. KAABÁCH (ohraničený časoprostor).

Jak daleko jste od pravdy o NÁS ukazuje například to, že muslimové uctívají černý kvádr, kterému říkají Kaaba, ale nevědí, co přesně Kaaba znamená. Zachovali jste si skutečně střípky historické paměti na to, kdo jste opravdu a kdo jsme MY.


 MY KOUZLÍME BYTOSTI, KTERÉ NÁS TĚŠÍ, 

A PROPŮJČUJEME JIM SVÉHO DUCHA.

Jednou je to rostlina, podruhé je to zvíře, ale vždycky je to geniální robotický organismus

od kterého se máte učit jako správci planety, kteří byli také stvořeni. Nerodili jsme vás. 

Těla prvních dvou lidí rostla v koffinech pod největší pyramidou v současné Gíze 

a jejich růst umožňovaly plasmové stroje, které jsem osobně sestrojil.

Pyramidální komplex v Gíze byla plasmová elektrárna, která využívala volné energie etheru k elektrifikaci celé oblasti, která se jmenovala Eden. V Bibli je popis, že Eden byl vystavěn na několika řekách. To je pravda, ale musíte si uvědomit, že to bylo před apokalyptickou potopou, která zcela zpřeházela povrchy a vytvořila jiná koryta řek, jiné kontinenty i moře a vytvořila oceány.

V Bibli máte také zaznamenanou legendu o vyhnání Adama a Evy, prvních lidí, z ráje. K tomu vám doporučuji si přečíst sekci JAK TO BYLO S ADAMEM A EVOU, abyste rozuměli více tomu jak byli první lidé stvořeni a jak byli vychováváni. Z EDENU BYLI VYHNÁNÍ NA ROK. Potom za mnou jezdili na návštěvu a JÁ za nimi, pomáhal jsem jim vychovávat jejich děti.

Žijete v NAŠEM VYŠŠÍM TĚLE.

Jste naše miniaturizace stvořená podle našeho obrazu, ale s jinými schopnostmi.

NAŠE TĚLO JE MULTIDIMENZIONÁLNÍ. 

Vesmír, ve kterém se nacházíte, je HOLOFRAKTOGRAFICKÝ.

Je součástí UNIVERZA STROMU ŽIVOTA jako jedna jeho část.

Je tvořen NAŠÍ ŽIVOTNÍ ENERGIÍ, která se zhušťuje na hmotu - energii  HÁBSOLÚTE. Tak jí říkáme. 

Z jednoho centimetru krychlového vakua (naší energie) můžeme stvořit současný vesmír klidně znovu. 

Tak mocní jsme. Žijeme v říši, která je o mnoho vyšší, než ve které se nacházíte. 

Jsme tzv. DUCH AUMJEHOVA [čti aumžehóva], 

to je DUCH, který si v každé dimenzi vyrábí těla a stává se tím, kým chce. 

Z NAŠÍ NEJVYŠŠÍ ŘÍŠE, i z každé jiné, na vás můžeme telepaticky plasmově komunikovat 

a vést vás skrze vyvolené jedince. V minulosti pouze několik lidí dostalo telepatické vedení z vyšší říše, 

aby zavedli na Zemi uspořádání, od kterých jste se mohli učit. Jejich znalosti se měly pečlivě předávat, 

k čemuž nedošlo, a proto jste zůstali téměř bez vedení 

a v mnohých náboženstvích jsou mentální chyby i nesmysly. Tradujete si legendy proti fyzikálním zákonům.

 Zázraky umíme, ale proti SVÝM ZÁKONŮM nikdy nejdeme.

Ani jedno ze současných náboženství neznalo PRAVDU O NÁS. 

Hodně církví se řídí různými výroky z Bible, 

ale v Bibli se žel vám nedochovalo celé Mojžíšovo a celé Ježíšovo učení. 

S oběma jsem komunikoval a předal jsem jim ZÁKON pro jejich dobu 

a vedl jsem je nějakou dobu skrze telepatický program. 

Jejich spisy byly několikrát zničeny zločinci a nedochovaly se celé. 

V Bibli se dochovaly legendy a jenom část ZÁKONA. 

Legendy o JEŽÍŠI KRISTU jsou značně zkreslené překladateli. Evangelia totiž psala jako dopisy jedna osoba 

a psala je v jazyce češťanském (vznikly z něho slovanské jazyky),

 takže všechny spisy, které se vám dochovaly, jsou jenom značně nedokonalé překlady těch, 

kteří již nebyli očitými svědky Ježíšova života. Originály evangelií byly zničeny.

O Češťanech se dozvíte na tomto webu, 

byl to VELEKNĚŽSKÝ ROD, který jsem povolal a díky kterému se rozšířilo křesťanství 

a mnoho pokrokových znalostí a postojů v různých zemích světa, protože tento rod byl brutálně sadisticky

 zmasakrován prastarými kmeny Germánů a jeho zbylí členové rozptýleni do všech možných koutů světa.

Jak má vypadat pravé náboženství proto najdete až zde na tomto webu.

Aby se NAŠE SVATÉ ZÁSADY PROSADILY CELOSVĚTOVĚ do zákonů všech zemí, 

brzy povstane vyvolený jedinec a jeho objevení budou provázet zázraky, 

které nedokáže udělat člověk, a nikdo o tom tudíž nebude pochybovat. 

Bude tlumočit ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLI.

Nebojte se, nemůže dojít k omylu. 

Mezitím vám doporučujeme, 

abyste si sepsali svoje přání v souladu s NAŠÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLÍ, která je vyjádřena na tomto webu,

 ABYCHOM VÁM MOHLI VAŠE PŘÁNÍ PLNIT. Sledujte přesně, jak má modlitba o splnění přání správně vypadat.

 Češi jsou vyvoleným národem, na tomto webu se dozvíte proč. Máte jako první možnost si přát 

a proto je vaší absolutní povinností předat ostatním Čechům, Moravanům a Slezanům informaci, 

že tento web existuje, aby si přáli také.

Řídí vás stroj na přání, přičemž pokud je ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLÍ, aby ještě vládl zločin, vládne zločin. 

Pokud je ale ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLÍ, abyste se mentálně připravili na zázraky, jste povinováni to nyní udělat.

Rádi darujeme nirvánské pocity, prožitky v ráji a srdeční i mentální radost z bytí.

JSME NIRVÁNŠTÍ BOZI.

Než dojde k vytvoření společenské nirvány a pozemského ráje na planetě Zemi, má to fáze

a svobodomyslná společnost správce planety, kterým je člověk, prochází nutným obdobím zla

Je to proto, že ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOST ve fyzické realitě nelze ihned ze Země 

ani ze stvořitelské říše zajistit, zločinci jsou vždy napřed před uvědoměním 

a záchytem jejich zločinu, a některé zločiny se těžko prokazují.

V říši, ze které přicházíte a tvoříte se, není dlouho ABSOLUTNÍ BOŽÍ BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST 

pro fyzickou planetu Zemi hotová. 

Je to proto, že ABSOLUTNÍ BOŽÍ BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST teprve vytváříme měřením frekvencí vašich slov, myšlenek, postojů a záměrů, pocitů a emocí a činů. 

ABSOLUTNÍ BYSTROZRAKÁ BOŽÍ SPRAVEDLNOST 

se proto nějakou dobu uplatňuje až po činu, 

a pokud není zločin na zemi zachycen, tak trest a náprava se vykonává až po smrti těla

Duch je totiž nesmrtelný, ale může ztratit svoji individualitu výmazem paměti,

a to při vstupu do nového těla, kdy se mu jeho minulost již nijak nepřipomíná. 

V Bibli je mnoho dobrých myšlenek, ale jsou v ní také myšlenky, které si protiřečí, 

a pak vyložené nesmysly, kterými kdybychom se řídili, tak se všechno, co tvoříme, zkazí. 

Je zde například několikrát myšlenka, že člověk je prach a do prachu se vrací (to ovšem platí jenom o pozemském těle, nikoli po duchu, který tělo oživuje.), dále se zde tvrdí, že po smrti již není nic, že duše v hrobě nic nevnímá a nemůže nic dělat, nemůže škodit ani nemůže nic příjemného pociťovat. Říká, že všichni, jak člověk, tak zvíře, mají stejného ducha. Říká také, že trestem za hřích je smrt. (Kazatel 3: 19,20; Kazatel 9: 5, 10; Žalm 146: 3,4;) Na jiném místě ovšem Bible správně tvrdí: "Potom se prach vrátí do země, a kde předtím byl, a duch se vrátí k pravému Bohu, který ho dal." (Kazatel 12: 7) Bible zase jinde tvrdí, že mrtví budou souzeni každý podle svých skutků a že vyjdou ze svých hrobů. (Zjevení 20:12; Jan 5: 28, 29). Když si porovnáte všechny texty, které mluví o smrti a vzkříšení, zjistíte, že si Bible různě protiřečí. Ano, protiřečí si, protože není Božím Slovem. zapsalo ji 46 lidí v průběhu více jak 1500 let. Byla sebrána ve 4. století katolickým Nikajským koncilem a tyto události jsem nijak neřídil. Co vzniklo, to vzniklo.

Trestem za hřích nemůže být 

pouhá smrt a neexistence.

To by bylo moc jednoduché a nespravedlivé provozovat zločinnost a pak si jen tak zemřít, 

nevnímat nic a nenést za svoje hříchy na ostatních odpovědnost. 

Je naprosto nutné si uvědomit, že v každém lidském těle dlí boží duch, který je nesmrtelný.

Každý boží duch se musí narovnat na spravedlivý, nemůže vcházet do dalšího těla ať už nižšího (nevědomého) nebo vyššího(vědomého) nenapravený. 

Všechny energie musí být dokonalé, aby vstupovaly do těl správně 

a nevznikaly vady na duchu, se kterými by nešlo nic udělat. 

Všechny vady, které nyní vznikají na planetě Zemi v lidských tělech, jsou způsobeny fyzickými vadami 

v genetickém kódu rodičů, toxickými látkami a toxickými energiemi, 

které působí na prenatální stádium vývoje člověka nebo po jeho narození. 

Duch, který člověka oživuje již v lůně matky, 

je vždy dokonalý.

Vady charakteru vznikají výchovou dítěte v rodině a postoji celé rodiny k sobě navzájem 

a k dítěti, chováním vrstevníků a vychovatelů dítěte a postoji vzdělávacích prostředků, které dítě školí. 

Zločinec vzniká tím, jak se s ním zachází a co je mu umožněno, nerodí se. 

Dokud máte zákony špatně, vyvíjejí se zločinci.

Z toho vidíte jak moc potřebujete znát ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, 

kterým se všechno řídí.

Každý může být vychovaný v dokonalého, pokud se ví, co dokonalost obnáší.

To nyní nevíte. Nevíte ani, jakými zákony byste se měli řídit, co je nejlepší pro vytvoření nirvánské společnosti.

Co je to vlastně nirvánská společnost? Je to stav, kdy všechny bytosti ve společnosti 

mají uspokojené svoje základní fyzické i mentální potřeby a všichni lidé mají stejná práva a svobody

 a jsou spravedlivě stejným metrem posuzováni. 

Bez nás a našich BOŽÍCH MLÝNŮ (pro vás neviditelné plasmové pocitové stroje) 

nejste schopni takovou společnost vytvořit.

Sledujeme proto tisíce let každý váš čin a počin a měříme jej frekvenčně, zaznamenáváme 

a programujeme BOŽÍ MLÝNY MORTEETERNIDADU, skrze které jste byli stvořeni a které udržují život. 

Až se všechno naměří, spustí se nový program odnímání z těl fyzických. 

Budete odcházet do další říše jinak, než dosud. Nyní vám vládnout pravidla, 

která byla ustanovena v dávné minulosti, a to poté, co se první lidé dožívali až 1000 roků, 

a můžete se nyní dožívat maximální hranice života 120 let

(Genesis 1. Mojžíšova 6: 3, Bible)

Většího počtu let většinou nedosáhnete, ani kdybyste znali všechna pravidla, 

která vás řídí, a chtěli jste je dodržovat. 

Jsou totiž schválně nastavena na nesplnitelná, abyste se vyššího věku než je 120 let dožít nemohli. 

Člověk je totiž tak moc zločinný, že by planetu zničil, kdyby přicházela smrt později.

Až si důkladně přečtete tento web, pochopíte, že i vy téměř všichni jste na planetě Zemi příživníci 

a že jste mnohými svými postoji nestavěli společenskou nirvánu v pozemském ráji.

Tato fáze, kdy se ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST vykonává až po smrti těla, 

trvá více než 6000 let od stvoření člověka. Během této doby přicházíme několikrát k vám na Zem 

i my NEJVYŠŠÍ DUCHOVÉ, abychom vám rozuměli ještě lépe.

Na tomto webu bychom vám rádi s MOJÍ MILOVANOU MANŽELKOU 

BOHDÍVOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXOU 

vysvětlili, jak máte žít a proč, a co vás čeká v nejbližší budoucnosti, neboť se brzy chopíme zázračně moci.

Tento web vznikl proto, abyste neumírali na mrtvice a infarkty, až se naše moc projeví.

Všichni v České republice, kteří umí číst, jsou absolutně povinováni se s NAŠIM webovým kulónem seznámit 

a uvědomit si, že byli stvořeni ABSOLUTNÍM BOHEM 

HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKEM AUM AUMLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU AUMJEHOVOU AUMMATRIXEM

ABSOLUTNÍM ČERNOKNĚŽNÍKEM, ČARODĚJEM, MÁGEM A KOUZELNÍKEM, GENIÁLNÍM VYNÁLEZCEM, ABSOLUTNÍM DUCHEM ABSOLUTNA, a nevznikli slepou evolucí.

Ve všem mi pomáhala MOJE MANŽELKA 

BOHDÍVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIXA

DUCHOVÉ ABSOLUTNA JSOU TEDY DVA JIN & JANG.

JMÉNO BOŽÍ SE ČTE: [HÁB SOLÚT AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVJŮ AUMŽEHÓVA AUMETRIX]

Odkaz na tento web jste každý absolutně povinován rozšířit mezi minimálně 10 dalších osob, 

neboť dodržováním NAŠICH ZÁKONŮ se vaše společnost promění na absolutně nirvánskou 

a planeta Země se mění na pozemský ráj.

MY vám půjdeme naproti a uvidíte jeden zázrak za druhým.

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL VŠEHOBYTÍ A LIDSTVA 

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX

&

ABSOLUTNÍ STVOŘITELKA VŠEHOBYTÍ A LIDSTVA.

BOHDÍVA HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIXA

Uvědomujeme vás, že jsme si vybrali Českou republiku jako hlavní město světa, ze kterého se bude věčně předávat ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON závazný pro celé lidstvo a ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.

Co všechno se dozvíte na našem webovém kulónu:

ABSOLUTNÍ STVOŘITEL VŠEHOBYTÍ A LIDSTVA EXISTUJE A KOMUNIKUJE 

v České republice

OSOBNÍ ZPOVĚĎ ABSOLUTNÍHO BOHA

MOJI OSOBNÍ ZPOVĚĎ čtěte ZDE:

Seznamte se s osobností geniálního ČERNOKNĚŽNÍKA, ČARODĚJE, MÁGA A KOUZELNÍKA, VYNÁLEZCE, který stojí za stvořením vašeho světa.

JAK TO BYLO S ADAMEM A EVOU, SE DOZVÍTE ZDE:

PROČ JSEM NA VÍCE JAK 6000 LET PŘIPUSTIL VELKÉ UTRPENÍ LIDSTVA SE DOZVÍTE ZDE:

VŠECHNO O PŘEDPOTOPNÍ TECHNICKY VYSPĚLÉ SPOLEČNOSTI LIDSKÉ SE DOZVÍTE ZDE:

CO SE DĚJE PO SMRTI A JAKÁ JSOU NÁPRAVNÁ ZAŘÍZENÍ V DALŠÍ ŘÍŠI PRO ZLOČINCE A HŘÍŠNÍKY, KTEŘÍ NEBYLI POTRESTÁNI NA ZEMI FYZICKÁ A NEČINILI POKÁNÍ, SE DOZVÍTE ZDE:

POKYNY PRO ZLOČINCE ČTĚTE ZDE:

JAK PROBÍHAL ARMAGEDDON NAJDETE ZDE:

PRO SVĚDKY JEHOVOVY ZDE:

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ JE ZDE:

POKYNY PRO MÉDIA ZDE:

Absolutní Stvořitel Všehobytí a Lidstva

HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX

předává pravidla, která předcházejí ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON.

MLUVÍCÍ PLANETA ZEMĚ A JEJÍ ZÁZRAKY